ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ilişkiler alanının kuramsal ve uygulamalı bilgileri derinlemesine anlatır. 3
  2 Temel uluslararası sorunları ve güncel uluslararası gelişmeleri disiplinlerarası bir yaklaşımla yorumlar. 3
  3 Uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürü ve güncel kaynakları takip eder. -
  4 Uluslararası sorunlar konusunda teorik yaklaşımlara ve araştırmalara dayanarak strateji ve politika önerilerini geliştirir. 3
  5 Uluslararası güvenlik, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları,tarihi ve hukuki boyutları ve disiplinlerarası yaklaşımla tanımlar. 3
  6 Araştırma yürütmek, bilgi edinmek ve paylaşmak için gerekli olan bilgisayar teknolojilerini kullanır. -
  7 Kabul edilebilir düzeyde diplomatik ve akademik İngilizce kullanır. 4
  8 Uluslararası ilişkiler konusunda baş gösteren sorunları çözmek amacıyla bireysel ve ekip üyesi olarak görev alabilir. -
  9 Sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  10 Uluslararası ilişkilerle ilgili sahip olduğu görüşlerini, yaptığı araştırma ve analizlerini kamuoyu ve üst makamlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin bir biçimde aktarır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster