ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


1 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
SKY103 Hukuka Giriş Zorunlu 3+0 5
SKY107 Siyaset Bilimi Zorunlu 3+0 4
ULS101 Uluslararası İlişkiler I Zorunlu 3+0 5
ULS103 Siyasi Tarih I Zorunlu 3+0 5
ULS107 Diplomatik Yabancı Dİl I Zorunlu 3+0 3
UZD101 Kariyer Planlama Zorunlu 1+0 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2+0 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

2 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
SKY104 Anayasa Hukukuna Giriş Zorunlu 3+0 5
ULS102 Uluslararası İlişkiler II Zorunlu 3+0 6
ULS104 Siyasi Tarih II Zorunlu 3+0 5
ULS108 Diplomatik Yabancı Dİl II Zorunlu 3+0 3
SOS111 GENEL SOSYOLOJİ Zorunlu 3+0 5
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2+0 2
TBT192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2+0 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2+0 2
AKTS Kredi Toplamı: 33

3 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İKT101 MİKROEKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+0 6
ULS201 Güvenlik Çalışmaları Zorunlu 3+0 6
ULS203 Uluslararası Hukuk I Zorunlu 3+0 6
ULS205 Uluslararası Politika I Zorunlu 3+0 6
ULS223 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

4 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İKT102 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+0 6
ULS202 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 3+0 6
ULS204 Uluslararası Hukuk II Zorunlu 3+0 6
ULS206 Uluslararası Politika II Zorunlu 3+0 6
ULS224 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

5 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ULS301 Türk Dış Politikası I Zorunlu 3+0 6
ULS305 AB Tarihi ve Yapısı Zorunlu 3+0 6
ULS325 Uluslararası İlişkiler Düşünce Tarihi Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

12
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

6 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ULS302 Türk Dış Politikası II Zorunlu 3+0 6
ULS304 Türkiye - AB İlişkileri Zorunlu 3+0 6
ULS318 Uluslararası Ekonomi Politik Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

12
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

7 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ULS401 Dış Politika Analizi Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

24
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

8 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ULS402 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Zorunlu 3+0 6
ULS420 Uluslararası İnsan Hakları Zorunlu 3+0 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

19
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster