ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


1 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM101 Orman Botaniğine Giriş Zorunlu 2+1 3
ORM103 Jeoloji Zorunlu 2+0 3
FİZ161 GENEL FİZİK I Zorunlu 4+0 5
MAT161 Matematik I Zorunlu 3+2 5
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2+0 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 8
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

2 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM102 Ormancılıkta İklim Bilgisi Zorunlu 2+0 3
ORM104 Toprak Bilimi Zorunlu 2+2 5
İKT134 Genel Ekonomi Zorunlu 3+0 5
KİM161 Kimya Zorunlu 5+0 5
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2+0 2
OZD101 Kariyer Planlama Zorunlu 1+0 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

3 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM201 Gymnospermae Zorunlu 2+2 5
ORM203 Orman Entomolojisi Zorunlu 2+2 4
ORM205 Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi Zorunlu 2+2 5
ORM207 Genel Ekoloji Zorunlu 2+0 3
ORM209 Yaban Hayatı Bilgisi Zorunlu 2+1 3
ORM211 Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri Zorunlu 2+2 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 6
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

4 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM202 Angiospermae Zorunlu 2+2 4
ORM204 Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 2+2 4
ORM206 Dendrometri Zorunlu 2+2 4
ORM208 Orman Ekolojisi Zorunlu 3+0 4
ORM210 Orman Hastalıkları Zorunlu 2+2 4
ORM212 Staj-I Zorunlu 0+4 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 6
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

5 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM301 Havza Yönetimi Zorunlu 3+0 4
ORM303 Orman Hasılat Bilgisi Zorunlu 2+2 4
ORM307 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Zorunlu 2+2 4
ORM309 Silvikültürün Temel Esasları Zorunlu 3+0 4
ORM311 Orman Yolları Zorunlu 2+2 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 9
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

6 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM302 Orman Koruma ve Yangın Yönetimi Zorunlu 2+2 4
ORM304 Orman Transport Tekniği Zorunlu 2+2 4
ORM306 Silvikültür Tekniği Zorunlu 2+2 4
ORM308 Toprak ve Su Koruma Zorunlu 3+0 4
ORM310 Tohum ve Fidanlık Tekniği Zorunlu 2+2 4
ORM312 Staj-II Zorunlu 0+4 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 6
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

7 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM401 Orman Amenajman Esasları Zorunlu 2+1 4
ORM403 Ormancılık Hukuku Zorunlu 3+0 3
ORM405 Orman İşletme Ekonomisi Zorunlu 2+1 4
ORM407 Orman Bakımı Zorunlu 2+2 4
ORM409 Ormancılık Yönetim Bilgisi Zorunlu 2+0 3
ORM413 Bitirme Çalışması-I Zorunlu 0+2 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 9
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

8 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
ORM402 Ağaçlandırma Tekniği Zorunlu 2+2 4
ORM404 Orman Amenajmanı Zorunlu 2+2 5
ORM406 Ormancılık Politikası Zorunlu 2+0 3
ORM408 Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2+1 3
ORM410 Mera Yönetimi Zorunlu 3+0 3
ORM412 Ormancılık İş Bilgisi Zorunlu 2+1 3
ORM414 Bitirme Çalışması-II Zorunlu 0+2 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 6
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster