ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


1 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İŞL111 Genel Muhasebe Zorunlu 3+0 4
SKY101 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3+0 5
SKY103 Hukuka Giriş Zorunlu 3+0 5
UZD101 Kariyer Planlama Zorunlu 1+0 2
SOS111 GENEL SOSYOLOJİ Zorunlu 3+0 5
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2+0 2
TBT191 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2+0 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDA101 Almanca I Zorunlu 2+0 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

2 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
SKY102 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3+0 5
SKY104 Anayasa Hukukuna Giriş Zorunlu 3+0 5
SKY106 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 5
SKY108 Medeni Hukuk Zorunlu 3+0 5
SKY112 Siyasal Olaylar Tarihi Zorunlu 3+0 4
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2+0 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDA102 Almanca II Zorunlu 2+0 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

3 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İKT101 MİKROEKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+0 6
SKY201 Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3+0 5
SKY203 Yönetim Bilimleri I Zorunlu 3+0 5
SKY205 Türk Anayasa Düzeni Zorunlu 3+0 5
SKY207 Kentleşmeye Giriş Zorunlu 3+0 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

4 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İKT102 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+0 6
SKY202 Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3+0 5
SKY204 Yönetim Bilimleri II Zorunlu 3+0 5
SKY206 Çevre Sorunları ve Politikaları Zorunlu 3+0 5
SKY210 Türkiye`nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı Zorunlu 3+0 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

5 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İKT311 Kamu Maliyesi Zorunlu 3+0 5
SKY301 Türk Siyasal Hayatı I Zorunlu 3+0 5
SKY303 Mahalli İdareler I Zorunlu 3+0 5
SKY305 İdare Hukuku Zorunlu 3+0 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

10
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

6 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
SKY302 Türk Siyasal Hayatı II Zorunlu 3+0 5
SKY304 Mahalli İdareler II Zorunlu 3+0 5
SKY306 İdari Yargı Zorunlu 3+0 5
SKY308 Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3+0 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

10
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

7 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
İKT405 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3+0 6
SKY401 Türk-İslam Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu 3+0 5
SKY434 Ceza Hukuku Zorunlu 3+0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

15
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

8 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
SKY402 Türk İdare Tarihi Zorunlu 3+0 5
SKY404 Yönetim ve Siyasette Etik Zorunlu 3+0 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

20
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster