ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

ORM600

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

ORM601

Böceklerin Toplanması, Preparasyonu, Muhafazası ve Teşhisi 6 2/2 4 Seçmeli Güz

ORM602

Küresel İklim Değişikliğinin Orman Zararlıları Üzerine Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM603

Pestisitler ve Orman Zararlarına Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM605

İleri Ormancılık Politikası 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM606

Orman Değerlerinin Belirlenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM607

Briyofitler ve Hava Kalitesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM608

Etnobriyoloji 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM609

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Kullanımı ve Korunması 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM610

Verimsiz Ormanların İyileştirilmesi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM611

Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Doğa Restorasyonu 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM612

Tali Ağaç Türlerimizin Silvikültürü 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM613

Toprak-Bitki ve Su İlişkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM614

Havzalarda Çevre Koruma 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM615

Çok Amaçlı Orman Envanteri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM616

Orman Amenajman Planlamasına Yönelik Klasik Yaklaşımlar 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM617

Çevre Biyofiziği II 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM618

Jeoistatistik II 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM619

Türkiye Karayosunları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM620

Briyofitler ve İklim Değişimi 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM621

Avrupa`Nın Tehlike Altındaki Briyofitleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM622

Hidrometeorolojik Ölçmeler 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM623

Toprak Fizikokimyası II 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM624

Kurak ve Yarı-Kurak Havzalarda Su Hasadı 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM625

Orman Hasat Zararlarını Azaltıcı Transport Planlaması 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM626

Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM627

Karşılaştırmalı Ormancılık Hukuku 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM628

Türkiye?De Ormanlardan Yararlanmanın Hukuki Esasları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM629

Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM630

Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM631

Pedoloji II 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM632

Fidan Standardizasyonu 6 2/2 4 Seçmeli Güz

ORM633

Özel Nitelikli Ağaçlandırmalar 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM634

Tohum Kaynakları ve Islah Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM635

Ormancılık Araştırmalarında Deneme Desenleri 6 3/1 4 Zorunlu Güz

ORM636

Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ve Ormancılıkta Kullanımı 6 2/2 4 Zorunlu Güz

ORM637

Ormancılıkta Karışık Etkili Modelleme 6 3/0 3 Seçmeli Güz

ORM638

Çevre Modellemesi 6 2/1 3 Seçmeli Güz

ORM639

Ormancılıkta Yapı Analizi ve Modellemesi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM640

Ormancılıkta Büyümeye İlişkin Zamansal Verilerin Modellemesi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM641

Ormancılıkta Süreç Tabanlı Büyüme Modelleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM642

İklim-Artım İlişkisi 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

ORM643

Artım ve Büyüme Modellemesinde Örnekleme Yöntemleri 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

ORM644

Ormanlarda Karbon Depolama Tahmininde Uzaktan Algılama 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM645

Uzaktan Algılama ile Yetişme Ortamı Envanteri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM646

Ormanlarda Uzaktan Algılama ile Sınıflandırma Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM647

Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama Tekniği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM648

Orman Patojenlerinin Popülasyon Genetiği 6 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

ORM649

Topraküstü ve Toprakaltı Etkileşimler 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM650

Karasal Ekosistemlerde Ayrışma 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ORM700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

ORM900

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

ORM900

Tez 24 0/0 0 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

ORM999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster