ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

İKT500

SEMİNER 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İKT501

Mikro İktisat 8 3/0 3 Zorunlu Güz

İKT503

MAKRO İKTİSAT 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İKT505

EKONOMETRİ 8 3/0 3 Zorunlu Güz

İKT507

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İKT507

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 3/0 3 Zorunlu Bahar

İKT510

FİNANSAL EKONOMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT511

PARASAL EKONOMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT512

İNOVASYON EKONOMİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT513

TEKNOLOJİ EKONOMİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT514

İKTİSADİ KALKINMA 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT515

İKTİSADİ BÜYÜME 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT516

ULUSLARARASI TİCARET 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT517

ULUSLARARASI FİNANS 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT518

UYGULAMALI İKTİSAT 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT519

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT520

ENDÜSTRİYEL İKTİSAT 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT521

OYUN TEORİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT522

POLİTİK EKONOMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT523

TARIM POLİTİKA ANALİZİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT524

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT525

İŞGÜCÜ PİYASALARI VE İSTİHDAM 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT526

PROJE YÖNETİMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT527

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT528

REKABET POLİTİKASI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT529

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT530

Nüfus ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT531

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT532

Türkiye`nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümü 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT533

Hanehalkı Ekonomisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İKT700

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

İKT999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

İKT999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster