ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

ORG101

Organik Tarımın Genel İlkeleri 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORG102

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği 5 2/1 4 Zorunlu Bahar

ORG103

Tarımsal Botanik 4 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORG104

Genetik ve Bitki Islahı 5 2/1 3 Zorunlu Bahar

ORG105

Tarımsal Ekoloji 3 2/0 2 Zorunlu Fakülte Güz

ORG106

Bitki Koruma 4 2/1 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORG107

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 5 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORG108

Organik Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

ORG201

Sulama ve Drenaj 4 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORG202

Tarımsal İstatistik 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORG204

Seminer 7 1/2 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORG211

Meyve Yetiştiriciliği 5 2/1 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORG212

Kültür Mantarı Üretim Teknikleri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG213

Genel Bağcılık 4 2/1 3 Seçmeli Güz

ORG214

Tarımsal Yapılar ve Kırsal Yerleşim 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG215

Serin İklim Tahılları 4 2/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORG216

Sıcak İklim Tahılları 4 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG217

Yemeklik Tane Baklagiller 4 2/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORG218

Çayır-Mera Yönetimi 4 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG219

Yem Bitkileri 5 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORG220

Endüstri Bitkileri 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

ORG221

Toprak Verimliliği ve Gübreleme 4 2/1 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORG222

Örtüaltı Sebzeciliği 5 2/1 3 Seçmeli Bahar

ORG223

Toprak Su Koruma Yapıları 4 2/1 3 Seçmeli Güz

ORG224

Arı Yetiştiriciliği 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

ORG225

Organik Tarımda Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 5 2/1 4 Seçmeli Fakülte Güz

ORG226

Üzümsü Meyveler 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

ORG227

Bitki Çoğaltım Teknikleri 4 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORG228

Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

ORG229

Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORG230

Sulama Suyu Kalitesi 4 2/1 3 Seçmeli Bahar

ORG231

Tarım Ekonomisi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORG232

Seracılık 4 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG233

İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORG234

Tarımsal Biyoteknoloji 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG235

Sebze Yetiştiriciliği 5 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORG236

Tarımda Bilgisayar Destekli Çizim Programları 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG238

Hassas Tarım 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORG281

Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

ORG282

Organik Tarımda Çayır-Mera Yönetimi 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

ORG283

Topraksız Tarım 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

ORG284

Hobi Bahçeleri 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

ORG285

Kültür ve Doğa Mantarları 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

ORG286

Fide ve Fidan Üretim Teknolojisi 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

ORG287

Tarla Bitkileri Tarımı 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

ORG288

Budama Tekniği 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

ORG290

Tarımda Su Kullanma Bilinci 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster