ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

BAF501

İleri Finansal Yönetim 8 3/0 3 Zorunlu Güz

BAF502

Seminer 8 3/0 3 Zorunlu Bahar

BAF503

Bankacılık - Teori, Uygulama ve Yönetim 8 3/0 3 Zorunlu Güz

BAF504

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BAF505

Bankacılıkta Etik İlkeler 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

BAF506

Elektronik Bankacılık 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF507

Para Politikası ve Merkez Bankacılığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF508

Katılım Bankacılığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF509

Bankacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF510

Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF511

Özel Emeklilik Sistemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF512

Bankalarda Aktif-Pasif ve Fon Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF513

Bankacılık Ürünleri/Hizmetleri ve Pazarlaması 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF514

Uluslararası Bankacılık 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF515

Bankalarda Kredi Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF516

Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF517

Yatırım Analizi ve Portföy Kuramı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF518

Finansal Verilerin Ekonometrik Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF519

Firmalarda Çalışma Sermayesi Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF520

Uluslararası Finans 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF521

Finansal Piyasalar ve Kurumlar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF522

Teknik Analiz ile Yatırım 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF523

Menkul Kıymetler ve Türev Ürünler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF524

Davranışsal Finans 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF525

Finansal ve Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF526

Firma Değerlemesi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF527

İleri Muhasebe Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF528

Türev Ürünler ile Risk Yönetimi ve Fiyatlama 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF529

Banka Muhasebesi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF530

Bankacılar İçin Finansal Tablolar Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF531

Güncel Muhasebe Konuları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF532

Uluslararası Denetim Standartları ve Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF533

Türkiye Finansal Raporlama Standartları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF534

Türev Ürünler Muhasebesi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF535

Sektörel Muhasebe Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF536

Banka Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BAF700

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

BAF999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

BAF999

Lisansüstü Tez Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster