ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

İŞL501

İŞLETMEYE GİRİŞ 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL502

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL502

Yönetim ve Organizasyon 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL503

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL503

Hukuka Giriş 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL504

Temel Finans Bilgisi 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL505

Finansal Muhasebe 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL506

Üretim Yönetimi İlkeleri 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL507

Temel Pazarlama Bilgisi 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL507

TEMEL PAZARLAMA BİLGİSİ 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL508

Örgütsel Davranış 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL510

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL510

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL511

Örgüt Kuramları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL511

Örgüt Kuramları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL512

Örgütler ve Yönetim:Türkiye Örneği 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL513

Stratejik Yönetim 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL513

STRATEJİK YÖNETİM 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL514

İş Ahlakı ve Etik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL515

Modern Yönetim Teknikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL516

Stratejik Maliyet Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL517

Finansal Analiz 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL517

FİNANSAL ANALİZ 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL518

Yatırım Analizi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL518

Yatırım Analizi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL519

Muhasebe Standartları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL520

İleri Üretim Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL521

Pazarlama Stratejileri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL521

PAZARLAMA STRATEJİLERİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL522

GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL522

Güncel Pazarlama Yaklaşımları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL523

Tüketici Davranışı Araştırmaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

İŞL523

Tüketici Davranışı Araştırmaları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL524

Perakendecilik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL525

Küresel Pazarlama 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL526

Tedarik ve Lojistik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL527

İşletmeciler İçin Sayısal Yöntemler 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL527

İŞLETMECİLER İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL528

TİCARET HUKUKU 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL528

Ticaret Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL529

İşletme Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL529

İşletme Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL530

Anonim Şirketler Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL531

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL532

Sosyal Bilimlerde Nitel Teknikler 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL533

Oyun Teorisi 1 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL534

Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL536

Oyun Teorisi 2 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL538

Girişimcilik ve Proje Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL539

Nicel Karar Teknikleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL540

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL541

Proje Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL542

Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL543

Davranışsal Finans 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL544

Performans Ölçme ve Değerlendirme 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL545

Hizmet Pazarlaması 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL546

Tüketici Davranışı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL547

Satış Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL548

Marka Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL549

Yönetim Muhasebesi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İŞL-553

Sermaye ve Risk Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz

İŞL-555

İç Denetim ve Raporlama 8 3/0 3 Seçmeli Güz

İŞL-557

Perakendecilik 8 3/0 3 Seçmeli Güz

İŞL-559

Kültür ve Pazarlama 8 3/0 3 Seçmeli Güz

İŞL-561

Tedarik ve Lojistik Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz

İŞL599

Dönem Projesi 16 0/2 2 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL999

Lisansüstü Danışmanlık (Tezsiz) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

İŞL999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster