ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı AKTS T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

HUK101

Hukuk Başlangıcı 6 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK102

Roma Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK103

Anayasa Hukuku 12 4/0 4 Zorunlu Güz-Bahar

HUK104

Medeni Hukuk 12 4/0 4 Zorunlu Güz-Bahar

HUK105

İktisat 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK106

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HUK107

İslam Hukukuna Giriş 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK110

Mesleki Yabancı Dil 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HUK201

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 12 4/0 4 Zorunlu Güz-Bahar

HUK202

Ceza Hukuku Genel Hükümler 12 4/0 4 Zorunlu Güz-Bahar

HUK203

İdare Hukuku 10 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK204

Türk Hukuk Tarihi 4 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK205

Maliye 4 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK206

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 8 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK207

Milletlerarası Hukuk 6 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK210

Kriminoloji 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HUK211

Uluslararası Çevre Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz

HUK212

Uluslararası Örgütler Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK213

Bilişim Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz

HUK215

Mali Tarih 2 2/0 2 Seçmeli Güz

HUK216

İmar Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HUK217

Hukuk, Etik ve Meslek Etikleri 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK218

Karşılaştırmalı Hukuk 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK301

Borçlar Hukuku Özel Hükümler 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK302

Ceza Hukuku Özel Hükümler 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK303

Eşya Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK304

İdari Yargı 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK305

Medeni Usul Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK306

Vergi Hukuku 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK307

Ticaret Hukuku 10 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK311

Mülteci Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz

HUK312

Roma Sözleşmeler Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK318

Uluslararası Ceza Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK319

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK320

Fikrî Mülkiyet Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK321

İslam Hukukunda Güncel Problemler 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK322

Rekabet Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK401

Genel Kamu Hukuku 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK402

Ceza Muhakemesi Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK403

İcra ve İflas Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK404

İş Hukuku 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK405

Miras Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK406

Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK407

Milletlerarası Özel Hukuk 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

HUK408

Adli Tıp 4 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK412

Sosyal Güvenlik Hukuku 2 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar

HUK416

Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK417

Milletlerarası Ticari Sözleşmeler 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK418

Tahkim Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HUK419

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster