ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

SOS500

Seminer 8 0/3 3 Zorunlu Güz-Bahar

SOS501

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 8 3/0 3 Zorunlu Güz

SOS501

SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

SOS502

SOSYOLOJİ TEORİLERİ II 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

SOS502

Sosyoloji Teorileri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

SOS503

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

SOS503

SOSYOLOJİ TEORİLERİ 1 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

SOS505

TÜRK AİLE YAPISI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS506

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS507

SİYASET SOSYOLOJİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS508

DİN SOSYOLOJİSİNE KLASİK VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS509

TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS510

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE SINIFLAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS511

SOSYAL DEĞİŞME SOSYOLOJİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS512

TÜRKİYE`DE KÖY SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS513

TOPLUMSAL GRUPLAR ÇATIŞMA VE TOLERANS 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS514

FİLMLERLE SOSYOLOJİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS515

ELEŞTİREL SOSYOLOJİ VE EĞİTİM TARTIŞMALARI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS516

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE DIŞLANMA 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS517

HAYAT DÜNYASI SOSYOLOJİİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS518

GÖÇ HAREKETLİLİĞİNİN SOSYOLOJİSİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS519

ÇEVRE SOSYOLOJİ VE DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS520

AFET SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS521

FEMİNİST ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS522

POLİTİKA YÖNELİMLİ ARAŞTIRMALAR VE SOSYOLOJİ 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS523

SOSYAL POLİTİKA VE REFAH 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS524

SAĞLIK SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS525

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE TARTIŞMALAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SOS526

Eski Anadolu`da Kadın I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

SOS527

Eski Anadolu`da Kadın II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

SOS700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

SOS800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

SOS999

Lisansüstü Danışmanlık (Tez) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

SOS999

Lisansüstü Danışmanlık (Ders) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster