ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

CBS101

Bankacılığa Giriş 4 4/0 4 Zorunlu Güz

CBS102

Banka ve Sigorta Pazarlaması 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

CBS103

Sigortacılığa Giriş 3 3/0 3 Zorunlu Güz

CBS104

Banka Hukuku 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

CBS105

Finansal Muhasebe 5 3/1 4 Zorunlu Fak./ Üni. Güz

CBS106

Bankacılık İşlemleri 5 3/1 4 Zorunlu Bahar

CBS107

İşletme Yönetimi 4 3/1 4 Zorunlu Güz

CBS108

Finansal Matematik 4 3/1 4 Zorunlu Bahar

CBS110

Temel Hukuk 5 4/0 4 Zorunlu Bahar

CBS114

İstatistiğe Giriş 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

CBS202

Sermaye ve Para Piyasaları 5 3/1 4 Zorunlu Bahar

CBS203

Kredi Yönetimi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

CBS204

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

CBS205

Sigorta Hukuku 3 2/0 2 Zorunlu Güz

CBS206

Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri 4 3/1 4 Zorunlu Bahar

CBS207

Bankacılıkta Mali Tablolar Analizi 5 3/1 4 Zorunlu Güz

CBS208

Bankacılık ve Sigortacılık Stajı 8 0/2 2 Zorunlu Bahar

CBS209

Para Teorisi ve Politikası 4 2/1 3 Zorunlu Güz

CBS210

Bankalarda Fon Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS211

Kaza ve Nakliyat Sigortaları 2 2/0 2 Zorunlu Güz

CBS212

Örgütsel Davranış 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS213

Uluslararası Bankacılık 3 2/0 2 Seçmeli Güz

CBS214

Aktif Pasif Yönetimi 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS215

Reasurans İşlemleri 2 2/0 2 Seçmeli Güz

CBS216

Borçlar Hukuku 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS217

Halkla İlişkiler ve İletişim 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

CBS218

Banka Denetimi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS219

Yönetim Teknikleri 2 2/0 2 Seçmeli Güz

CBS220

Güncel Ekonomik Konular 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS221

Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar I 4 3/1 4 Seçmeli Güz

CBS222

Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

CBS223

Banka ve Sigorta Muhasebesi 4 3/1 4 Seçmeli Güz-Bahar

CBS224

Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar II 4 3/1 4 Seçmeli Bahar

CBS225

Bütünleşik Pazarlama İletişimi 5 2/0 2 Seçmeli Güz
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster