ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

COG601

Coğrafi Araştırmalarda Bilimsel Kritik I 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG602

Coğrafi Araştırmalarda Bilimsel Kritik II 5 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG603

Paleosismoloji 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG604

Doktora Semineri 4 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG605

Türkiye`de Bölgesel Planlama 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG606

Türkiye İskân Araştırmaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG607

Türkiye Tarihi Coğrafya Araştırmaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG608

Türkiye`nin Kültürel Mirası 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG609

Hidrografik Verilerin Değerlendirilmesi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG610

Kıyı Jeomorfolojisi ve Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG611

Tektonik Jeomorfoloji 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG612

Glasyal Süreçler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG613

Flüvyal Süreçler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG614

Levha Tektoniği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG615

Küresel İklim Sistemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG616

İklim Salınımları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG617

Osmanlıca Coğrafya Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG618

Türk Coğrafya Tarihinin Kaynakları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG619

Türkiye Toponimi Araştırmaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG620

Sanayinin Mekansal Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG621

Kırsal Yerleşme Modelleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG622

Kentleşme Modelleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG624

Türkiye`de Kırsal Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG625

Coğrafyada Turizm Planlaması 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG626

Nüfus Artışı ve Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG627

Kentsel Arazi Kullanımı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG628

Çevre Jeomorfolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG629

Paleoklimatoloji 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG630

15 ve 16. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyacılığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG631

Coğrafi Araştırmalarda Yayın Etiği ve Araştırma Teknikleri 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG632

Coğrafi Araştırmalarda Bilimsel Kritik 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG633

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 30 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

COG634

Coğrafi İşaret 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG635

Sosyo-Mekansal Analiz ve Sorun Odaklı Çalışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG700

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

COG999

Lisansüstü Danışmanlık (Doktora) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster