ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

TAR600

Seminer 7 3/0 3 Zorunlu Fak./ Üni. Bahar

TAR601

Ortaçağ Kaynakları ve Tarih Yazımı 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR602

Ortaçağda İnsan ve Toplum 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR603

Ortaçağda Türk-İslam Dünyası 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR604

Ortaçağda Din ve Devlet İlişkileri 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR605

İslam Dünyasında Moğollar 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR606

Osmanlı Timurlu Münasebetleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR608

Türk Göçleri ve Anadolunun Türkleşmesi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR609

Batı Dünyasının Oluşumu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR610

Haçlılar ve Yakındoğu 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR613

Anadoluda İslamiyet ve Tasavvuf 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR614

Orta Asyada Moğol Kültürü ve Etnik Tesirleri 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR618

Ortaçağda Ordu ve Savaş Kültürü 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR621

Osmanlı Arşiv Vesikaları I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR622

Osmanlı Arşiv Vesikaları II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR625

Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri Problemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR626

Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Evrimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR627

Osmanlı Toplum Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR628

Osmanlı İskân ve Demografi Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR637

Yerel Tarih Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR638

Çankırı Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR641

Modern Avrupanın Doğuşu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR644

Milletler ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR649

Balkanlarda Milliyetçilik I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR650

Balkanlarda Milliyetçilik II 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR651

Türkiyede Popüler Tarihçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR652

Osmanlıdan Cumhuriyete İç Güvenlik 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR653

XIX. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisinde Değişim 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR654

Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Hareketler 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR655

Osmanlı-Alman Askeri İlişkileri 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR656

Osmanlı-Alman Ekonomik İlişkileri 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR657

Osmanlı Kurumları Tarihi I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR658

Osmanlı Kurumları Tarihi II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR659

Osmanlı Toplumunun Kentsel Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR660

Osmanlı İstanbulu 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR669

Osmanlı Toplum Yapısı 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR670

Osmanlı Sanatı ve Görsel Kültürü 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR671

Osmanlı Devletinde Konsolosluk 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR672

Osmanlıda Şehbenderlik Kurumu 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR675

Yakın Dönem Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Yöntemleri I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR676

Yakın Dönem Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Yöntemleri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR677

Milli Mücadele Dönemi Tarihi Metinleri I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR678

Milli Mücadele Dönemi Tarihi Metinleri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR679

Türkiyede Ordu-Siyaset İlişkisi I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR680

Türkiyede Ordu-Siyaset İlişkisi II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR681

Atatürk Dönemi Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişmeler (1923-I938) 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR682

Atatürk Sonrası Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişmeler (1939-I970) 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR683

Klasik ve Helenistik Heykel Sanatı I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR684

Klasik ve Helenistik Heykel Sanatı II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR685

Eski Batı Mitolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR686

Jeopolitik-II 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR687

Jeopolitik I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR688

Anadolu Antik Kentleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR689

Eskiçağ Kıbrıs Jeopolitiği 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR690

Sümer Mitolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR691

Araştırma ve Yayın Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

TAR693

Bozkır Topluluklarında Din ve Düşünce Hayatı I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR694

Bozkır Topluluklarında Din ve Düşünce Hayatı II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR700

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Fak./ Üni. Güz-Bahar

TAR777

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 30 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

TAR999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

TAR999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster