ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

FEL600

SEMİNER 10 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

FEL601

FELSEFE PROBLEMLERİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL602

FENOMENOLOJİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL603

KANT 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL604

HEGEL 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL605

SCHOPENHAUER 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL606

NIETZSCHE 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL607

WİTTGENSTEİN 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL608

ORTAÇAĞDA FELSEFİ DÜŞÜNCE 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL609

DOĞUNUN BELLİ BAŞLI DÜŞÜNÜRLERİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL610

TÜRK-İSLAM FELSEFESİNDE VARLIK VE BİLGİ PROBLEMİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL611

TÜRK-İSLAM FELSEFESİNDE ÖZGÜNLÜK PROBLEMİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL612

ÇAĞDAŞ FELSEFİ GÖRÜŞLER 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL613

SİYASET FELSEFESİ PROBLEMLERİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL614

SEÇİLMİŞ FELSEFE METİNLERİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL615

MANTIK 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL616

DİL FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL617

ZİHİN FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL618

YUNAN DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL619

ZAMAN FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL620

MATEMATİK FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL621

FİZİK FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL622

BİYOLOJİ FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL623

FELSEFEDE FEMİNİZM TARTIŞMALARI 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL624

BİLİM DİN İLİŞKİSİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL625

BİLİM İDEOLOJİ İLİŞKİSİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL626

BİLİM VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL627

BİYOETİK 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL628

ÇEVRE FELSEFESİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL629

BİLİM TARİHİ I 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL630

BİYOLOJİ TARİHİ 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL631

BİLİM TARİHİ II 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL632

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 10 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

FEL700

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA TEZİ) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

FEL777

Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık 30 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

FEL999

LİSANSÜSTÜ DERS DANIŞMALIĞI 30 0/3 0 Zorunlu Güz-Bahar

FEL999

LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIK (T) 30 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster