ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

CSY500

SEMİNER 6 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

CSY502

İleri Çevre Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY503

Çevre Sağlığına Giriş 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

CSY504

Küresel Değişim Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY505

Kentleşme ve Çevre Sorunları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY506

Kirleticilerin Sucul Ekosistemlere Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY507

Çevre ve Sağlık Bilimlerinde Etik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY508

Temel Toksikoloji 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY509

İklim Değişikliğinin Çevre Sağlığına Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY510

Pestisitler ve Çevre Sağlığı 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY511

Gıda Güvenliği ve Çevre 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY512

Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Çevre 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY513

Biyokimyasal Ekotoksikoloji 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY514

Kök Hücre Tedavisi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY515

Nutrigenetik ve Nutrigenomik 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY516

Çevre Sağlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri 6 1/2 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY517

Temel Biyoremediyasyona Giriş 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY519

Sucul Ekotoksikoloji ve Genotoksikoloji 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY520

Karasal Ekotoksikoloji ve Genotoksikoloji 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY521

Yaban Hayatı Ekotoksikolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY522

Zoonozlar ve Çevre Sağlığı 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

CSY523

Çevre Mikrobiyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY524

Mikrobiyal Ekotoksikoloji 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

CSY700

UZMANLIK ALAN DERSİ 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

CSY800

TEZ 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

SBE501

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 6 2/0 2 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster