ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

SKY501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

SKY501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

SKY504

Türk Meclis Kültürü ve Seyri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY505

Türk Siyasi Kültürü 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY506

Jön Türkler Hareketi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY507

Türk-İslam Siyaset Düşüncesinde Muhalefet 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY508

Türk Siyasi ve İdari Metin Okumaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY509

Kapitalizm ve Moderleşme 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY510

Medeniyet Okumaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY511

Din ve Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY512

Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY513

Erkeklik Çalışmaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY514

Türk Siyasal Hayatında Muhalefet 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY515

Siyasi Hatırat Okumaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY516

Türk Demokrasi Tarihi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY517

Türkiye`de Siyasi Partiler ve Seçimler 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY518

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY519

Kadın ve Hukuk 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY520

Türk Anayasal Düzeninde Yasama ve Yürütme İlişkileri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY521

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY522

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Hükümet Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY523

Antik Yunan`dan 20. Yüzyıla Siyaset felsefesi Okumaları I 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY524

Antik Yunan`dan 20. Yüzyıla Siyaset felsefesi Okumaları II 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY526

Siyasal Düşüncede Ütopya ve Distopya 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY527

Yönetişim 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY528

Kamu Yönetiminde Dönüşüm 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY529

Kamu Politikası 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY530

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY531

Siyasal Şiddet Kuram ve Tipolojileri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY532

Ulusal Güvenlik ve Stratejik Analiz 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY533

Kimlik, Etnisite ve Ulus-Devlet 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY534

Toplumsal Hareketler ve Radikalleşme 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY535

Kent Kuramları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY536

Sürdürülebilir Kent ve Çevre 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY537

Çevre Yönetimi ve Politikalarında Güncel Yaklaşımlar 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY538

Türkiye`de Kentleşme ve Kentsel Değişme 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY539

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY540

Türkiye`de Siyasal Düşünce ve Kadın 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY542

Antik Çağ`da Siyaset Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY543

İdeoloji, Söylem Analizi, Kültür ve Mekan 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY544

İktidar, Statü ve Toplumsal Tabakalaşma 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY545

Kentsel Kuramlar ve Politikalar 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY546

Kültürel Politikalar ve Türkiye 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY547

Yerel Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY548

Türkiye`de Askeri Müdahaleler ve Sonuçları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY549

Propaganda Sineması ve Milliyetçilik 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY550

Küreselleşme ve Demokrasi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY551

Siyasal İdeolojiler 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY552

Karşılaştırmalı Faşizm Çalışmaları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY553

Milliyetçilik Kuramları 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY554

Popülist Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY555

Medya ve Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY556

Göç ve Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY557

Az Gelişmiş Ülkeler ve Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY558

Siyasal Hareketler ve Ekoloji 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY559

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY560

Karşılaştırmalı Siyasal Devrimler 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY599

Dönem Projesi 15 0/2 2 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster