ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

FEL500

Seminer 7 3/0 3 Zorunlu Bahar

FEL501

Ahlak Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL502

Ahlak Psikolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL503

Alman İdealizmi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL504

Analitik Felsefe 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL505

Bilgi Felsefesinde Özel Konular I 8 3/0 6 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL506

Bilgi Felsefesinde Özel Konular II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL507

Bilim Felsefesinde Özel Konular I 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

FEL508

Bilim Felsefesinde Özel Konular II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL509

Bilim Tarihi I 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL510

Çağdaş Felsefe Problemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FEL511

Bilim Tarihi II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL512

Biyoloji Felsefesi 8 3/0 6 Seçmeli Bahar

FEL513

Büyük Düşünürler I (Aristoteles) 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL514

Büyük Düşünürler II ( Platon) 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL515

Büyük Düşünürler III (Kant) 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL516

Büyük Düşünürler IV ( Hegel) 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL517

Çağdaş Etik Yaklaşımlar 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL518

Çağdaş Siyaset Felsefesi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL519

Çevre Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL520

Dil Felsefesi 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL521

Duygu Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL522

Eğitimde Felsefi Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL523

Eleştirel Felsefe 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL524

Feminist Kuram 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL525

Fizik Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL526

İleri Mantık 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL527

İngiliz Deneyimciliği 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL528

İslam Tasavvufunun Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL529

Kıta Avrupa Felsefesi I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL530

Kıta Avrupa Felsefesi II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL531

Ortaçağ Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL532

Rasyonalizm 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL533

Sanat Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL534

Siyasi Düşünceler Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL535

Sosyal Bilimler Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL536

Tarih Felsefesi 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL537

Türk İslam Düşüncesinde Ahlak ve Siyaset 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

FEL538

Türk İslam Düşünürleri I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL539

Türk İslam Düşünürleri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL540

Türk İslam Felsefesinde Varlık ve Bilgi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL541

Türkiye`de Fikir Hareketleri 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL542

Uygulamalı Ahlak 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL543

Zihin Felsefesi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL544

Osmanlıca Felsefe Metinleri I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

FEL545

Osmanlıca Felsefe Metinleri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

FEL546

İslam Dünyası`nda Bilim Merkezleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz

FEL547

Dil ve Mantık 8 3/0 3 Seçmeli Güz

FEL548

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

FEL549

Biyoloji Tarihi 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

FEL700

Uzmanlık Alan Dersi 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

FEL999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Fak./ Üni. Güz-Bahar

FEL999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster