ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

BBY600

Seminer 10 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY601

Bilgi Biliminde Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY602

Eğitim Sistemi ve Kütüphaneler 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY603

Bilgi Profesyonellerinde Sivil Toplum Örgütlenmesi 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY604

Geleneksel Arşivcilik ve Elektronik Belge Yönetimi 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY605

Bilgi Merkezlerinde Mimari Organizasyon 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY606

Enformasyon Teknolojilerinin Sosyal Etkileri 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY607

Semantik Temelli Bilgi Tanımı ve Organizasyonlar 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY608

Toplumsal Gelişmeler ve Kütüphaneler 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY609

Sanat Kütüphaneciliği 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY610

Bilgi-Bilim Politikası ve Akademik Yayıncılık 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY611

Web Madenciliği 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY612

Osmanlı Bürokrasisi ve Belge Yönetimi 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY613

Osmanlı Tarih Araştırmalarında Kaynaklar 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY614

Dijital Haklar Yönetim Sistemleri ve Bilgiye Erişim 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY615

Osmanlıda Fikri Mülkiyet Mevzuatı ve Bilgi Üretimi 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY616

Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY617

Bilgi Merkezlerinde Örgütsel Davranış 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY618

Örgütsel Değişim ve Bilgi Merkezleri 10 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY699

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 30 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

BBY700

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

BBY999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

BBY999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster