ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

COG500

Seminer 4 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG501

Coğrafi Araştırma Kaynakları 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG502

Coğrafi Araştırma ve Yazım Yöntemleri 5 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG503

Jeotermal Kaynaklar ve Termal Sular 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG504

Türkiye Hidropolitiği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG505

İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Analiz Teknikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG506

Türkiye`nin Kuvaterner Jeomorfolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG507

İklim ve Çevre 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG508

Klimatolojik Veri Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG509

Coğrafi Düşüncenin Gelişimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG510

Anadolu Tarımının Tarihsel Gelişimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG511

Türkiye`de Coğrafi Mekanın Kullanımı ve Mülkiyeti 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG512

Coğrafya ve Kültür 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG513

Coğrafya ve Jeopolitik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG514

Uluslararası Göçler ve Türkiye 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG515

Turizm ve Çevre İlişkileri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG516

Modern Coğrafyacılar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG517

Türkiye`de Yerleşme Planlamaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG518

Kentsel Ekoloji 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG519

Türkiye`nin Jeomorfolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG520

Sedimantoloji 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

Cog521

Türk İskan Sistemi (XI.-XVI. yüzyıl) 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG522

Coğrafi Araştırmalarda Etik ve Yöntem 5 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

COG523

Tarihi Göçler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

COG700

Uzmanlık Alan Dersi 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

COG999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

COG999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster