ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

İSG111

Genel İşletme 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG113

Beden Eğitimi ve Yaşam Boyu Spor 3 1/1 2 Seçmeli Güz

İSG114

Personel Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

İSG115

Temel İstatistik Bilgisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG116

Üretim Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

İSG117

Temel Afet Bilgisi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

İSG118

Beden Sağlığı ve Egzersiz 3 1/1 2 Seçmeli Bahar

İSG119

Genel ve Teknik İletişim 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG120

Temel Afet Sosyolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

İSG121

Yönetim ve Organizasyon 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG122

Halkla İlişkiler 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSG123

İş Güvenliği 3 3/0 3 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz-Bahar

İSG124

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

İSG131

İş Sağlığı ve Güvenliği-1 4 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG132

İş Sağlığı ve Güvenliği-2 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG133

Temel Hukuk 3 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG134

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG135

Fiziksel Risk Etmenleri 3 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG136

Kimyasal Risk Etmenleri 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG137

Ergonomi-1 3 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG138

Ergonomi-2 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG139

Tehlikeli Madde ve Kimyasallar 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG140

Sağlık Terminoloji 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG141

İSG Bilgisayar Uygulamaları 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG161

Kişisel Koruyucu Donanım-1 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG162

Kişisel Koruyucu Donanım-2 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSG171

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Saha Uygulamaları 1 3 3/0 3 Seçmeli Güz

İSG172

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Saha Uygulamaları 2 3 3/0 3 Seçmeli Bahar

İSG215

Süreç Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG217

Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG218

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSG219

Kayıt ve Raporlama 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG220

Motorlu ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

İSG221

İş Psikolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

İSG222

Havalandırma ve İklimlendirme İlkeleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSG223

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSG224

Laboratuar Güvenliği 2 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

İSG231

İş Sağlığı ve Güvenliği-3 4 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG232

İş Sağlığı ve Güvenliği-4 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG233

İSG Hukuku-1 6 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG234

İSG Hukuku-2 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG235

Biyolojik Risk Etmenleri 2 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG236

Psikososyal Risk Etmenleri 2 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG237

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi-1 2 3/0 3 Zorunlu Güz

İSG238

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi-2 2 3/0 3 Zorunlu Bahar

İSG239

Elektronik Tablolama 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG240

Elektronik Belgleme ve Sunum 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG241

İlk Yardım 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG242

Meslek Hastalıkları 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG243

İstatistik 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG244

Çalışma Hayatında Etik 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG245

İnşaat ve Yapı İşlerinde İSG 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG246

Yangın Patlama ve Acil Durumlar 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG247

İSG Ölçme Teknikleri 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG248

İş Hijyeni Laboratuvarı 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG249

İletişim Teknikleri 2 2/0 2 Zorunlu Güz

İSG250

Madencilikte İSG 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSG251

Staj 4 0/0 0 Zorunlu Güz

İSG261

İş Güvenliği Uzmanlığı-1 6 4/0 4 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

İSG262

İş Güvenliği Uzmanlığı-2 6 4/0 4 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Bahar

İSG263

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 6 4/0 4 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz-Bahar

İSG264

Uygulamalı Ergonomi 6 4/0 4 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz-Bahar

İSG271

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Saha Uygulamaları 3 3 3/0 3 Seçmeli Güz

İSG272

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Saha Uygulamaları 4 3 3/0 3 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster