ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

ULS101

Uluslararası İlişkiler I 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ULS102

Uluslararası İlişkiler II 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS103

Siyasi Tarih I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS104

Siyasi Tarih II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS107

Diplomatik Yabancı Dİl I 3 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS108

Diplomatik Yabancı Dİl II 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS162

Siyasi Tarih 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS201

Güvenlik Çalışmaları 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS202

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS203

Uluslararası Hukuk I 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS204

Uluslararası Hukuk II 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS205

Uluslararası Politika I 6 3/0 3 Zorunlu Üniversite Güz

ULS206

Uluslararası Politika II 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS209

Osmanlı Diplomasisi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS210

Kıbrıs Sorunu 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS212

Uluslararası Politikada Avrasya 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS213

Araştırma Teknikleri ve Spss Uygulamaları 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS214

Türk Diplomasi Tarihi 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS215

Mesleki Yabancı Dil I (Rusça) 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ULS215

Mesleki Yabancı Dil I (İng) 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ULS216

Mesleki Yabancı Dil II (Rusça) 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS216

Mesleki Yabancı Dil II (İng) 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS217

Türk Yunan İlişkileri 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS218

Diplomasi Teknikleri 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS219

Osmanlı Diplomatikası I 4 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

ULS220

Osmanlı Diplomatikası II 4 3/0 3 Seçmeli Üniversite Bahar

ULS221

Avrasyacılık 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS222

Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS223

Uluslararası Örgütler 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS224

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS261

Uluslararası Politika 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS262

Avrupa Birliği`Ne Genel Bakış 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Bahar

ULS301

Türk Dış Politikası I 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS302

Türk Dış Politikası II 6 3/0 3 Zorunlu Fak./ Üni. Bahar

ULS303

Uluslararası İlişkiler Teorileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS304

Türkiye - AB İlişkileri 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ULS305

AB Tarihi ve Yapısı 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ULS307

Stratejik Düşünce Analizi 4 3/0 3 Seçmeli Güz

ULS308

Uluslararası Deniz Hukuku 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS309

Balkanlar ve Balkanizm 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS310

Uluslararası Politikada Balkanlar 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS311

Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma 4 3/0 3 Seçmeli Güz

ULS312

Uluslararası Politikada Orta Asya ve Kafkasya 4 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS313

Uluslararası İlişkilerde Latin Amerika 4 3/0 3 Seçmeli Güz

ULS314

AB Dış Politikası 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS315

Mesleki Yabancı Dil III (İng) 4 3/0 3 Seçmeli Güz

ULS316

Mesleki Yabancı Dil IV (İng) 4 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS317

Orta Doğu Tarihi 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ULS318

Uluslararası Ekonomi Politik 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS319

Avrupa Güvenliği 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ULS320

Uluslararası İlişkilerde Terörizm 4 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS321

Uluslararası Politikada İsrail 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ULS322

Uluslararası Politikada İran 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS323

Sinema İle Uluslararası İlişkiler 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS325

Uluslararası İlişkiler Düşünce Tarihi 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ULS361

Avrupa Birliği ve Türkiye 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS362

Türk Dış Politikası 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Bahar

ULS363

Uluslararası Hukuk 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fakülte Güz

ULS364

Küresel Politika 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Bahar

ULS365

Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS401

Dış Politika Analizi 6 3/0 3 Zorunlu Üniversite Güz

ULS402

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

ULS403

Uluslararası İlişkiler Araştırmaları I 10 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS404

Uluslararası İlişkiler Araştırmaları II 10 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS410

Mülteci Hukuku 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS413

Uluslararası Politikada Rusya 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS413

Uluslararası İlişkilerde Rusya Federasyonu 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS414

Uluslararası İlişkilerde Göç 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS415

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 5 3/0 3 Seçmeli Güz

ULS416

Uluslararası İlişkilerde Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS419

Devletler Özel Hukuku 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS420

Uluslararası İnsan Hakları 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ULS421

AB Genişleme Siyaseti 5 3/0 3 Seçmeli Güz

ULS422

AB Komşuluk Politikası 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS422

Avrupa Komşuluk Politikası 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS423

Mesleki Yabancı Dil V (İng) 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS424

Mesleki Yabancı Dil VI (İng) 2 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS424

Mesleki Yabancı Dil VI (İng) 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS426

AB Hukuku 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS428

Uluslararası Politikada Jeopolitika 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS429

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS430

Uluslararası İlişkiler Teorilerine Yeni Yaklaşımlar 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ULS431

ABD Dış Politikası 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS433

Uluslararası Politikada Karadeniz 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ULS434

Uluslararası Çevre Politikaları 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS436

Uluslararası Politikada Ortadoğu 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS437

Uluslararası Politikada Afrika 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS438

Uluslararası Politikada Asya- Pasifik 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS441

Uluslararası Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi I 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ULS442

Uluslararası Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi II 4 3/0 3 Seçmeli Bahar

ULS445

Uluslararası Çatışma Çözümü 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ULS446

Türkiye AB Ekonomik Bütünleşmesi 4 3/0 3 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster