ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

FİZ501

İleri İstatistik Mekanik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ502

İleri Termodinamik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ503

Hesaplamalı Fizik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ504

Faz Dönüşümleri ve Kritik Olaylar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ505

İleri Kuantum Mekaniği I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ506

İleri Kuantum Mekaniği II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ507

İleri Elektromanyetik Teori I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ508

Kristal Simetrisi I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ509

X-Işınları Kristalografisi I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ510

Kristal Yapı Analizi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ511

Kristal Yapı Analizinde Hesaplamalı Kimya 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ512

Nükleer Yapı 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ513

Nükleer Reaksiyonlar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ514

Grup Teori 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ515

Parçacık Fiziği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ516

Katılaştırma Teorileri ve Uygulamaları I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ517

Katılaştırma Teorileri ve Uygulamaları II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ518

Katılarda Isıl İletim 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ519

Malzeme Üretimi ve Karakterizasyon Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ520

Faz Dönüşümleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ521

Fizikte Matematik Metotlar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ522

İleri Malzeme Bilimi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ523

Sembolik Programlama 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ524

Moleküler Spektroskopi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ525

Moleküler Hesaplama Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ526

Fizikçiler İçin Bilgisayar Programlamaya Giriş 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ527

Simetri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ528

İleri Katıhal Fiziği I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ529

İleri Katıhal Fiziği II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ530

Katıların Optik Özellikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ531

Kristal Büyütme Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ532

Yarı İletken Fiziği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ533

İleri Elektromanyetik Teori II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ534

Güneş Enerjisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ535

Optoelektronik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ536

Klasik Mekanik I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ537

Klasik Mekanik II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ538

Atom ve Molekül Fiziği I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ539

Atom ve Molekül Fiziği II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ540

Nükleer Manyetik Rezonans (Nmr) Teorisi ve Tekniği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ541

Elektron Spin Rezonans Tekniği I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ542

Elektron Spin Rezonans Tekniği II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ543

Sağlık Fiziği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ544

Kristal Simetrisi II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ545

X-Işınları Kristalografisi II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ546

Katılarda Yapısal Faz Geçişleri I 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

FİZ547

Katılarda Yapısal Faz Geçişleri II 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

FİZ548

Bilimsel Yazım Metodları 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

FİZ549

Moleküler Yapılar ve Karakterizasyon Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ550

İleri Optik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ551

Katılarda Nokta Kusurları 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

FİZ600

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu Güz

FİZ602

Ağır-iyon Reaksiyonları I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ603

Ağır-iyon Reaksiyonları II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ604

Bilimsel Doküman Hazırlama 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ605

Nükleer Modeller I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ606

Nükleer Modeller II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ607

X-ışınlarının Endüstriyel Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ608

Katıhal Fiziğinde Hesaplamalı Yöntemler 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ609

Numune Hazırlama, Ölçüm Teknikleri ve Karakterizasyonu 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ610

Dielektrik Fiziği I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ611

Süperiletkenliğin Tarihsel Gelişimi ve Teknolojik Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ612

Fizikte Özel Konular 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ613

Doğrusal Olmayan Optik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ614

Manyetik Malzemelerin Özellikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ615

İstatistik Mekanikte Özel Konular 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ616

İleri Biyofizik I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

FİZ900

Doktora Tezi 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster