ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

BBY500

Seminer 7 0/3 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY501

Bilgi Biliminde Araştırma Yöntemleri 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY502

Dijital Yayıncılık Standartları ve Sistemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY503

Bilgi ve Belge Yönetiminde Araştırma Kaynakları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY504

Bilgi Okuryazarlığında İçerik Geliştirme 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY505

Bilgi ve Belge Yönetiminde Proje Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY506

Bilgi Merkezlerinde Konu Uzmanlığı 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY507

Bilgi Merkezlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY508

Bilgi Merkezlerinde Elektronik Derme Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY509

Bilimsel İletişim ve Bilgi Merkezleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY510

Bilgi ve Belge Yönetiminde Standartlar 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY511

Bilgi Hizmetlerinde Etik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY512

Bilimsel Araştırma ve Bireysel Bilgi Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY513

Bilgi Çağında Okuryazarlık ve Okuma Alışkanlığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY514

Bilgi Merkezlerinde İşbirliği 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY515

Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY516

Uygarlık Tarihinde Bilgi Merkezleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY517

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisinde Bilgi Geliştirme 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY518

Yayıncılık Tarihi ve Gelişimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY519

Bilgi Mimarisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY520

Kent Arşivleri, Kent Müzeleri ve Yerel Bellek 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY521

Kalite Sistem Dokümantasyonu 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY522

Bilgi Teknolojisi Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY523

İleri Bibliyometri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY524

Bilgi Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY525

Türkiye'de Yayın Hayatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY526

Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY527

Avrupa Birliği ve Bilgi Hizmetleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY528

Bilgi Merkezlerinde Kalite Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY529

Bibliyografik Denetim 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY530

Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY531

Enformetri ve İçerik Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY532

Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY533

Bilgi Merkezi Mimarisi ve Planlama 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY534

Belge Yönetimi ve Sayısallaştırma 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY535

Dijital Yayıncılık ve Yayın Tasarımı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY536

Bilgi Merkezlerinde Kullanıcı Araştırmaları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY537

Metin Madenciliği 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY538

Bilgi Görselleştirme 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY539

Sosyal Ağ Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY540

Kütüphane Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY541

Osmanlı Arşiv Belgeleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY542

Osmanlı Devleti`nde Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Hayata Katkıları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY543

Kent Kültürü ve Kütüphaneler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY544

Çocuk Kütüphaneleri ve Bilgi Hizmetleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

BBY800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

BBY999

Lisansüstü Danışmanlık (Ders) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

BBY999

Lisansüstü Danışmanlık (Tez) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster