ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

ÇEK101

Oryantasyon 2 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇEK102

Sosyal Politika 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

ÇEK103

Çalışma Yaşamına Giriş 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ÇEK104

Endüstri İlişkileri 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

ÇEK105

Çalışma Sosyolojisi 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK201

Sendikacılık 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK202

Emek Piyasaları Yönetimi 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK203

Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ÇEK204

Çalışma Psikolojisi 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK205

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 6 3/0 3 Zorunlu Güz

ÇEK205

Gelir ve Servet Dağılımı 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK206

Bireysel İş Hukuku 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK207

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 6 3/1 4 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK208

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK209

Çalışma Sosyolojisi 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK210

Sosyal Koruma ve Dezavantajlı Gruplar 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK210

Sosyal Koruma ve Dezavantajlı Gruplar 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK301

Çalışma Ekonomisi I 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK301

Çalışma Ekonomisi 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK302

Çalışma Ekonomisi II 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK303

Uygulamalı Bireysel İş Hukuku 6 3/1 4 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK304

İstihdam ve İşsizlik 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK305

Sosyal Güvenlik Hukuku 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK306

Toplu İş Hukuku 5 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK307

Sosyal Psikoloji 4 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK308

Uluslararası Sosyal Politika 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK311

Atipik Çalışma Şekilleri 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ÇEK312

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK313

Türk Sosyal Politika Tarihi 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ÇEK315

Kamu Çalışma Hukuku 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ÇEK315

Kamu Çalışma Hukuku 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK316

Kamu Sendikaları Hukuku 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK318

Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK318

Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK320

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ÇEK401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK403

Sendika Hukuku 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK405

AB Sosyal Politikası 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ÇEK405

AB Sosyal Politikası 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ÇEK408

Türkiye`de Çalışma İlişkilerinin Tarihi Gelişimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK410

İş Değerlendirmesi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK411

Refah Devleti 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ÇEK412

Özel Sigortacılık Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK416

Kayıt Dışı Sektör ve İstihdam 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK417

Genç İşsizliği ve İstihdam 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ÇEK418

Sosyal Güvenlik Teorileri 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK422

Sosyal Yardım ve Hizmetler 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ÇEK425

Ücret Teorileri ve Politikaları 5 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster