ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

BİY501

İleri Moleküler Biyoloji 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BİY502

İŞLEVSEL GENOMİK 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY503

Bitkilerde Üreme Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY504

Botanikte Arazi Uygulamaları 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY505

Çevre Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY506

Ciğerotları ve Boynuzotlarının Biyolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY507

Karşılaştırmalı Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY508

Korunan Alanlar ve Biyoçeşitlilik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY509

Tohumsuz Bitkilerin Terminolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY510

Tohumsuz Vasküler Bitkilerin Biyolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY511

Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY512

Bitki Sistematiği Esasları - I 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY513

Bitki Sistematiği Esasları - II 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY514

Bitki Taksonomisi Praktikumu - I 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY515

Bitki Taksonomisi ve Praktikumu - II 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY516

Bitki Taksonomisi Prensipleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY517

Botanik Terminolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY518

Endemizm ve Türkiye`Nin Endemik Bitkileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY519

Etnobotanik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY520

Türkiye`nin Floristik Yapısı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY521

Bitki Doku Kültüründe Büyüme Düzenleyiciler 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY522

Bitkilerde İn Vitro Teknikler - I 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY523

Bitkilerde İn Vitro Teknikler - II 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY524

Biyogüvenlik ve Biyoetik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY525

İleri Biyoteknoloji 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY526

Bitki Araştırma ve Deneme Metodları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY527

Özel Bitki Islahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY528

Geofitlerin Islahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY529

Geofitlerin Kültüre Alınması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY530

Tıbbi - Aromatik Bitkilerde Uçucu Yağların Elde Edilmesi ve Analizi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY531

Tıbbi Bitkiler ve Etken Maddeleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY532

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Islahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY533

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY534

Çevre Mikrobiyolojisi 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY535

Sürdürülebilir Bitkisel Üretimde Hastalık ve Zararlı Mücadelesi 6 5/0 5 Seçmeli Fakülte Güz

BİY536

Vermikültür Uygulamaları 6 3/2 5 Seçmeli Fakülte Güz

BİY537

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Mücadele 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY538

Bitki Patolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY539

Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY540

Memeli Hayvan İzleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY541

Memeli Hayvanlar ve Yaban Hayatı 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY542

Memeli Hayvanlarda İleri Sistematik 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY543

Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması ve Korunması 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY544

Omurgasız Örneklerin Toplanması ve Hazırlanması 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY545

Türkiye Araknitleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY546

Zehirli Hayvanlar ve Zehir Mekanizmaları 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY547

Metabolik Mühendisliği 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY548

Rekombinant Aşı Geliştirme 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY549

Sekonder Metabolitler 6 3/0 3 Seçmeli Bahar

BİY550

Bitki Moleküler Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY551

Biyoinformatik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY552

Tahıllar 1 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY553

Tahıllar 2 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY554

Biyolojik Azot Fiksasyonu 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY555

Tarım ve Çevre 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY556

Ekonomik Öneme Sahip Tane Baklagiller 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY557

Biyoklimatoloji ve Metotları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY558

Bitki Biyoteknolojisinde Özel Konular 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY559

Kompost Mikrobiyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY560

Mikorizal İlişkiler ve Bitki Hastalık Yönetiminde Kullanımı 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY561

Bitki Patojeni Funguslarda Kullanılan Laboratuar Teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

BİY562

Pestisitler ve Çevre Toksikolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY563

Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY565

Bitkilerde Stres Fizyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY566

Bitkilerde Hormonlar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY568

Toprak Patojenlerinin Organik Madde Yönetimi İle Kontrolü 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY569

Faydalı Mikroorganizmaların Bitki Koruma Amaçlı Kullanımı 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY570

İklim Değişimi ve Biyolojik Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY571

Hidrobiyoloji 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY572

Su Kirliliği ve Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY573

Yaban Hayatı Ekolojisi 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

BİY574

Moleküler Mikrobiyoloji 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

BİY575

Moleküler Sistematik 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

BİY576

Yarasa Biyolojisi ve Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

BİY577

Epigenetik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY580

Balarısı ve Hastalıkları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY581

Kriminal Entomoloji 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY582

İleri Entomoloji 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY583

Biyolojide Elektronmikroskop Teknikleri 6 2/1 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY584

Moleküler Biyolojide Temel Teknikler 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY585

Moleküler Genetikte Güncel Kavramlar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY586

Omik Bilimleri ve Teknolojileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY589

Kanser Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY590

İleri Hücre Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY600

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

BİY601

Türkiye Briyofit Florası 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

BİY602

Korunan Alanlarda Floristik Çalışma ve Raporlama Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

BİY603

Moleküler Sitogenetik 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY604

Moleküler Biyolojide Matematiksel Hesaplamalar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY605

Populasyon Genetiği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY606

İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY607

Böcek Feromonları 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY608

Fungus-Bitki İlişkileri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY609

Mikrofunguslar ve Teşhis Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY610

Tohum Patolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY611

Meyve Ağaçlarında Görülen Fungal Hastalıklar 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY612

Bitki Tür Çeşitliliği ve Hesaplama Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY613

Vejetasyon Analizi ve Örnekleme Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BİY614

Genotoksisite 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

BİY700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

BİY800

Doktora Tezi 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

BİY900

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster