ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

CES102

Çevre Toksikolojisi 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

CES103

Genel Kimya 3 2/0 2 Zorunlu Güz

CES104

Ekoloji 4 3/1 4 Zorunlu Bahar

CES105

Çevre Politikaları ve Mevzuatı 4 3/0 3 Zorunlu Güz

CES106

Çevre Kimyası 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

CES107

Çevre Mikrobiyolojisi 4 2/1 3 Zorunlu Güz

CES108

Temel Fizyoloji 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

CES109

Çevre ve Halk Sağlığı 3 2/0 2 Seçmeli Güz

CES110

Arazide ve Laboratuvarda Güvenlik 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

CES111

Çevre Etiği 3 2/0 2 Seçmeli Güz

CES112

Doğa Koruma 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

CES113

Çevre Sağlığında Temel Bilgi Teknolojileri 3 1/1 2 Seçmeli Güz

CES114

Pestisitler ve Kontrolü 3 2/0 2 Seçmeli Güz

CES201

Yaz Uygulamaları (Staj) 8 0/0 0 Zorunlu Güz

CES202

Çevre Sağlığında Proje Geliştirme ve Uygulamaları 7 1/4 5 Zorunlu Bahar

CES203

Su Kalitesi 4 2/1 3 Zorunlu Güz

CES204

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

CES205

Toprak Kirliliği ve Kontrolü 3 2/0 2 Zorunlu Güz

CES206

Atık Su Yönetimi 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

CES207

Klimatoloji ve Hava Kirliliği 3 3/0 3 Zorunlu Güz

CES208

Kentleşme ve Çevre Sağlığı 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

CES209

Gıda Hijyeni ve Kontrolü 3 2/0 2 Zorunlu Güz

CES210

Vektörlerle (Haşere) Mücadele 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

CES211

Parazitoloji 3 2/1 3 Zorunlu Güz

CES212

Çevre Biyoteknolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

CES213

Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirme 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

CES214

Afet ve Acil Durumlarda Çevre Sağlığı Önlemleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

CES215

Enerji Kaynakları ve Çevre 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

CES216

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 3 1/1 2 Seçmeli Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster