ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

EPÖ500

EPÖ Semineri 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ501

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ502

Program Geliştirmenin Temelleri 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ503

Öğretim Kuram ve Yaklaşımları 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ504

Eğitim İstatistiği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ505

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ506

Program Değerlendirmenin Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ507

Eğitim Programlarında Kültürel Farkındalık ve Toplumsal Cinsiyet 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ508

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ509

Kapsayıcı Eğitim ve Eğitim Programları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ510

Eğitimde Yaratıcı Drama 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ511

Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stratejileri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ512

Eğitsel Oyun Tasarımı ve Uygulaması 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ513

Karşılaştırmalı Eğitim 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ514

Öğretim Tasarımı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ515

Ders Kitapları Tasarımı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ516

Öğretmen Eğitimi ve Sorunları 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ517

Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

EPÖ518

Göç Olgusu ve Eğitim 7 3/0 3 Seçmeli Güz

EPÖ551

Program Geliştirme Teknikleri 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ552

Öğretim Süreci Tasarımı 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ553

Eğitimin Sosyal ve Felsefi Temelleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

EPÖ554

Karşılaştırmalı Eğitim 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ555

Eğitim Bilimlerinde Araştırma 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ700

Uzmanlık Alan Dersi (Tez) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 0 Zorunlu Güz-Bahar

EPÖ999

Lisansüstü Danışmanlık (tez) 0 0/20 0 Zorunlu Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster