ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı AKTS T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

KİM500

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

KİM501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

KİM509

Hücre Kültürü 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM510

İleri Anorganik Kimya I 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM511

İleri Kimyasal Kinetik I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM512

İleri Kimyasal Kinetik II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM513

İleri Analitik Kimya 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM514

Spektroskopide Son Gelişmeler-I 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM516

Karbohidrat Metabolizması 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM517

İleri Elektrokimya 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM518

Biyokimyada İleri Laboratuvar Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM519

Enzim Kimyası 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM520

Perisiklik Reaksiyonlar 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM521

Organik Kimyada Polar Tepkimeler 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM522

Organik Sentezde Tasarım 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM523

Organik Kimyada Koruyucu Gruplar 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM524

Organik Kimyada Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM525

Termal Analiz Prensipleri ve Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM528

İleri Stereokimya 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM529

Organik Kimyada İsim Reaksiyonları 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM532

İleri Anorganik Kimya II 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM533

Molekül Orbital Kuramı 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM534

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM535

Kemoinformatik 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM537

Membran Prosesleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM551

Liç Prosesleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM552

Membran Hazırlama ve Karaterizasyon Teknikleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM555

Lipidler 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM558

İlaç Biyokimyası 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM563

Kristal Kimyası 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM565

Biyokimya Alanında İnovasyon 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM569

X-Işınları Spektroskopisi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM571

Biyosensörler, Temel İlkeler ve Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM572

Elektrokimyasal Biyosensörler 6 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM574

İleri Fizikokimya I 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM575

İleri Fizikokimya II 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM580

Beslenmenin Biyokimyasal İlkeleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM581

Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM584

Elektrokimyasal Analiz Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM585

Elektroeğirme 6 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM586

Kanser Biyokimyasına Giriş 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM589

Süperkritik Sıvı Bilimi ve Teknolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM594

BİYOANORGANİK KİMYA 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM595

BİYOLOJİK SİSTEMLERDE MOLEKÜLER MODELLEME 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM596

Hastalıkların Biyokimyası 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM597

Klinik Biyokimya 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM598

Teşhis ve Tedavi Uygulamalarında Nanoteknolojik Yaklaşımlar 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

KİM800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

YTB102

Tarla Tarımı - II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

YTB104

Bitki Genetiği ve Islahı 3 2/1 3 Zorunlu Bahar

YTB106

Tarımda İstatistiki Metodlar 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

YTB110

Mesleki Uygulama 4 0/4 4 Zorunlu Bahar

YTB112

Keyf Bitkileri 3 1/1 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB114

Tarla Bitkileri Fizyolojisi 3 2/1 3 Seçmeli Güz-Bahar

YTB116

Genel Bitki Teşhisi 2 1/1 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB118

Sulama Teknikleri 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB120

Toprak Bilimi ve Gübreleme 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster