ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

KIM586

Kanser Biyokimyasına Giriş 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KIM587

Antikanser Aktivite Çalışmalarında Yeni Metotlar 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KIM588

Kanser Hücresi ve Moleküler Biyolojisi 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KIM589

SÜPERKRİTİK SIVI BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Bahar

KIM591

Kimya Tarihi 8 4/0 4 Seçmeli Güz-Bahar

KIM999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

KİM500

Seminer 8 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

KİM501

Moleküler Biyoloji ve Biyokimyada Özel Konular 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM502

Biyoteknoloji ve Genetik Muh 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM503

Reaksiyon Mekanizmalarında Yeni Yaklaşımlar 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM504

Organik Moleküllerde Spektroskopik Yapı Tayini 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM505

Bilimsel Yazım Teknikleri 8 3/0 3 Zorunlu Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM506

Karbohidrat Kimyası 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM507

Organik Kimyada Modern Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM508

Organik Kimyada İşlevsel Gruplar ve Etkinlikleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM509

Hücre Kültürü 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM510

İleri Nmr Spektroskopisi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM511

Çevre Kimyası-I 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM512

Fiber Optik Kimyasal Sensörler 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM513

İleri Analitik Kimya I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM514

Spektroskopide Son Gelişmeler-I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM515

Yeşil Kimya 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

KİM516

Karbohidrat Metabolizması 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

KİM517

Biyomakromoleküllerin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

KİM518

Biyokimyada İleri Laboratuvar Teknikleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

KİM519

Enzim Kimyası 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

KİM520

Perisiklik Reaksiyonlar 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM521

Organik Kimyada Polar Tepkimeler 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM522

Organik Sentezde Tasarım 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM523

Organik Kimyada Koruyucu Gruplar 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM524

Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonlarında İleri Teknikler 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM525

Termal Analiz Prensipleri ve Uygulamaları 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM526

Yüzey Aktif Maddeler ve Fizikokimyası 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM527

İleri Heterosiklik Kimya 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM528

İleri Stereokimya 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM529

Organik Kimyada İsim Reaksiyonları 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM530

Tıbbi Doğal Ürünler 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM531

İleri Anorganik Kimya I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM532

İleri Anorganik Kimya II 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM533

Molekül Orbital Kuramı 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM534

Atomik Spektroskopi 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM535

Metallomik 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM536

Eser Element Analizleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM537

Membran Prosesleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM538

Metallerin Solvent Ekstraksiyonu 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM539

Kolloit Kimyası 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM540

Protein ve Aminoasit Metabolizması 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM541

İleri Biyokimya I 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM542

Beslenme Biyokimyası II 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM543

İleri Klinik Biyokimya 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM544

Hormonlar ve Etki Mekanizması 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM545

Beslenme Biyokimyası I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM546

Adsorpsiyon Kimyası 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM547

İleri Fizikokimya I 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM548

İleri Fizikokimya II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM549

İleri Kimyasal Kinetik 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM550

İstatistiksel Termodinamik 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM551

Liç Prosesleri 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM552

Membran Hazırlama ve Karaterizasyon Teknikleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM553

Nanokompozit Malzemeler ve Uygulamaları 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM554

İleri Polimer Kimyası I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

KİM555

Lipidler 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM556

Moleküler Sistematikte Özel Konular 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM557

Biyolojik Membranlar ve Taşıma Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM558

İlaç Biyokimyası 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM559

Anorganik Kimyada Katı Maddeler 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM560

Bitkilerde Hormonlar 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM561

Bitkilerde Stres Fizyolojisi 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

KİM562

Kromatografik Yöntemler 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM563

Kristal Kimyası 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM564

Oksidatif Stres ve Antioksidan Metabolizma 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KİM565

Biyokimya Alanında İnovasyon 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM566

Mineral Madde Metabolizması 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM567

Lipoproteinler ve Metabolizmadaki Önemleri 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM568

Yeni Ürün Geliştirme 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM569

X-Işınları Spektroskopisi 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM570

Kanser Biyokimyası 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM571

Biyosensörler, Temel İlkeler ve Uygulamaları 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM572

Elektrokimyasal Biyosensörler 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM573

Bitki Ekstrelerindeki Sabit Yağların Miktar Tayini ve Analiz Yöntemleri 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM574

Doğal Ürünlerde Teşhis Reaksiyonları 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM575

Bitkilerde Sekonder Metabolitler 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM576

Uçucu Yağların Eldesi ve Analiz Yöntemleri 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

KİM577

Elementel Türleme 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM578

Kanser Hücresinin Özellikleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM579

Kanserin Moleküler Temelleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM580

Beslenmenin Biyokimyasal İlkeleri 8 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KİM581

Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM582

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM583

Molekül Modelleme Yöntemleri 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM584

Elektrokimyasal Analiz Yöntemleri 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KİM585

ELEKTROEĞİRME 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Bahar

KİM592

Tüketici Kimyası 8 4/0 4 Seçmeli Güz-Bahar

KİM700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

KİM800

Yüksek Lisans Tezi 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster