ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

TDE501

Türk Dili ve Edebiyatında Araştırma Yöntemleri 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

TDE502

Seminer 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

TDE503

İkinci Meşrûtiyet Dönemi Fikir Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE504

Türk Edebiyatında Ahmet Hamdi Tanpınar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE505

Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE506

1980 Sonrası Türk Şiiri Poetikası 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE507

Yeni Türk Edebiyatı`Nın Kaynakları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE508

Türk Harp Edebiyatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE509

Edebiyat ve Eleştiri Kuramları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE510

Yeni Türk Edebiyatında Poetikalar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE511

Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE512

Eski Türk Edebiyatında Nazım Türleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE513

Eski Türk Edebiyatı Manzum Metin İncelemeleri I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE514

Eski Türk Edebiyatı Manzum Metin İncelemeleri II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE515

Eski Türk Edebiyatı Kaynakları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE516

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE517

Mesnevi Edebiyatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE518

Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE519

Eski Türkçe I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE520

Eski Türkçe II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE521

Orta Türkçe I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE522

Orta Türkçe II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE523

Türkolojiye Giriş I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE524

Türkolojiye Giriş II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE525

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE526

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE527

Anadolu ve Rumeli Ağızları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE528

Anlam Bilimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE529

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE530

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE531

Çözümlemeli Dilbilgisi I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE532

Çözümlemeli Dilbilgisi II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE533

Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE534

Âşık Tarzı Şiir Geleneği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE535

Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE536

Kırgız Akınlık Geleneği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE537

Karşılaştırmalı Mitoloji Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE538

Türk Destanlarının Poetikası 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE539

Türk Şamanizmi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE540

Türk Tasavvuf Edebiyatı Metin Tahlilleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE541

Eski Türk Edebiyatı`Nda Nesir I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE542

Eski Türk Edebiyatında Nesir II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE543

Metin Şerhi Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE544

Klasik Türk Şiirinin Dünyası 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE545

Bugünkü Türk Lehçeleri I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE546

Bugünkü Türk Lehçeleri II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE547

Genel Dilbilimi I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE548

Genel Dilbilimi II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE549

Edebiyatta Disiplinlerarası Yaklaşımlar 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TDE550

Yazarlar ve Kentler 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TDE551

Tanzimat Sonrası Osmanlı Türkçesi Metinleri I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TDE552

Tanzimat Sonrası Osmanlı Türkçesi Metinleri II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TDE553

Kıpçak Türkçesi Kaynakları ve Sözlük İncelemeleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE554

Karahanlı Türkçesi ve Dil Özellikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TDE555

Sözlük Bilimi-I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TDE556

Sözlük Bilimi-II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TDE700

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

TDE999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

TDE999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster