ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı AKTS T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

FZD115

Sağlık Bilimlerinde Psikoloji 2 2/0 2 Zorunlu Fakülte Güz

SHB100

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

SHB101

Sosyal Hizmete Giriş 4 3/0 3 Zorunlu Güz

SHB102

Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB104

Sosyolojiye Giriş 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB106

Türkiyenin Toplumsal ve Kültürel Yapısı 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

SHB108

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

SHB200

Sosyal Hizmette Kuram ve Yaklaşımlar I 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

SHB201

Aile Sosyolojisi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB202

Sosyal Hizmet Mevzuatı II 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

SHB203

SOSYAL HİZMET MEVZUATI 6 3/0 3 Zorunlu Güz

SHB204

Ergenlik Psikolojisi 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB205

SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ 3 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB206

Bireylerle Sosyal Hizmet 3 3/0 3 Zorunlu Bahar

SHB207

ÇOCUK KORUMA VE BAKIM POLİTİKALARI 3 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB208

Aile Danışmanlığı 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB210

Kuşaklararası İlişki 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

SHB211

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI 4 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB212

İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB213

AİLE VE ÇOCUK HUKUKU 4 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB215

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 4 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB300

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

SHB301

SOSYAL HİZMETTE KURAM VE YAKLAŞIMLAR 2 6 3/0 3 Zorunlu Güz

SHB302

KANUNLA İHTİLAFA DÜŞEN ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

SHB303

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SHB304

Madde Bağımlılığı Ve Sosyal Hizmet 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB305

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SHB306

Afetlerde Sosyal Hizmet 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

SHB307

TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 3 2/0 2 Seçmeli Güz

SHB308

TRAVMA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

SHB309

ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 3 2/0 2 Seçmeli Güz

SHB311

GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET 3 3/0 3 Seçmeli Güz

SHB313

TOPLUMLA ÇALIŞMA VE TOPLUM ORGANİZASYONU 3 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB400

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 2 18 0/24 24 Zorunlu Bahar

SHB401

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 1 18 0/24 24 Zorunlu Güz

SHB402

GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB403

SOSYAL HİZMETTE ETİK 4 2/0 2 Zorunlu Güz

SHB404

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMET 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

SHB405

SOKAK SOSYAL HİZMETİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

SHB406

TOPLUMSAL DAYANIŞMA MODELLERİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

SHB407

YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 4 2/0 2 Seçmeli Güz

SHB408

SOSYAL HİZMETTE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

SHB409

OKUL SOSYAL HİZMETİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster