ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

KMÜ500

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

KMÜ501

Heterojen Kataliz 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ502

İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

KMÜ503

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

KMÜ504

Deneysel Yöntem ve Veri Analizi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ505

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

KMÜ506

Taşınım Olayları 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

KMÜ507

Bor Kimyası ve Teknolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ508

Kimyasal Süreçlerin Simülasyonu 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ509

Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ510

Akışkan Yatak Teknolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ511

Biyoyakıt Teknolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ512

Endüstriyel Kristalizasyon 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ513

Bilgisayar Destekli Proses Kontrol 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ514

Güvenilirlik Mühendisliği 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ515

İleri Proses Optimizasyonu 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ516

Uyarıya Duyarlı Polimerler 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ517

Filtrasyonda Yeni Gelişmeler 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ518

Liçing ve Hidrometallurjide Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ519

Kimyasal Ürün Tasarımı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ520

Cam-Seramikler Bilim ve Teknolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ521

Nano Boyutta Sondalama ve Görüntüleme 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ522

Nano Malzeme Süreçleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ523

Yüzey Kimyasının Endüstriyel Uygulamaları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ524

Yeşil Kimya Mühendisliği 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ525

Heterojen Reaksiyonların Kinetiği 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ526

Kimya Mühendisliğinde Yapay Zeka 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ527

Mühendislikte Veri Analizi ve Büyük Veri (Big Data) 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KMÜ528

Mühendislikte Çok Değişkenli Veri Analizi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KMÜ599

Bilimsel Çalışmalar ve Etik 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

KMÜ700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

KMÜ800

Yüksek Lisans Tezi 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

KMÜ999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster