ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

BBY500

Seminer 7 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY501

Bilgi Biliminde Araştırma Yöntemleri 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

BBY502

Dijital Yayıncılık Standartları ve Sistemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY503

Bilgi ve Belge Yönetiminde Araştırma Kaynakları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY504

Bilgi Okuryazarlığında İçerik Geliştirme 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY505

Bilgi ve Belge Yönetiminde Proje Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY506

Bilgi Merkezlerinde Konu Uzmanlığı 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY507

Bilgi Merkezlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY508

Bilgi Merkezlerinde Elektronik Derme Yönetimi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY509

Bilimsel İletişim ve Bilgi Merkezleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY510

Bilgi ve Belge Yönetiminde Standartlar 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY511

Bilgi Hizmetlerinde Etik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY512

Bilimsel Araştırma ve Bireysel Bilgi Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY513

Bilgi Çağında Okuryazarlık ve Okuma Alışkanlığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY514

Bilgi Merkezlerinde İşbirliği 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY515

Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY516

Uygarlık Tarihinde Bilgi Merkezleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY517

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisinde Bilgi Geliştirme 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY518

Yayıncılık Tarihi ve Gelişimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY519

Bilgi Mimarisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY520

Kent Arşivleri, Kent Müzeleri ve Yerel Bellek 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY521

Kalite Sistem Dokümantasyonu 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY522

Bilgi Teknolojisi Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY523

İleri Bibliyometri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY524

Bilgi Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY525

Türkiye'de Yayın Hayatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY526

Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY527

Avrupa Birliği ve Bilgi Hizmetleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY528

Bilgi Merkezlerinde Kalite Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY529

Bibliyografik Denetim 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY530

Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY531

Enformetri ve İçerik Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY532

Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY533

Bilgi Merkezi Mimarisi ve Planlama 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY534

Belge Yönetimi ve Sayısallaştırma 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY535

Dijital Yayıncılık ve Yayın Tasarımı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY536

Bilgi Merkezlerinde Kullanıcı Araştırmaları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY537

Metin Madenciliği 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY538

Bilgi Görselleştirme 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY539

Sosyal Ağ Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY540

Kütüphane Sistemleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY541

Osmanlı Arşiv Belgeleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY542

Osmanlı Devleti`nde Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Hayata Katkıları 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY543

Kent Kültürü ve Kütüphaneler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY544

Çocuk Kütüphaneleri ve Bilgi Hizmetleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

BBY700

Uzmanlık Alan Dersi 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

BBY999

Lisansüstü Danışmanlık (T) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

BBY999

Lisansüstü Ders Danışmanlığı 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

ULS503

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS504

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS505

Uluslararası Çatışma Analizi ve Çözümü 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS506

Barış Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS507

Uluslararası Çevre Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS508

Uluslararası Politik Ekonomi Okumaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS509

Uluslararası Terörizm ve Terör Örgütleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS510

Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS511

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS512

Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS513

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS514

Avrupa Birliği Siyaseti 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS515

AB Güvenliği ve Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS516

Amerikan Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS517

Rus Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS518

Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS519

Orta Doğu ve Demokrasi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS520

Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS521

Etnik Kimlik ve Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS522

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS523

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS524

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS525

Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS526

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS527

Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS528

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS529

Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS530

Uluslararası Hukukta Sorumluluk 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS531

İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS532

Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS533

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS534

Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS535

Sinemada Savaş ve Toplum 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ULS536

Nitel Araştırma Yöntemleri 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ULS537

Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster