ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

FZD100

Üniversite Kültürü ve Oryantasyonu 2 0/2 2 Zorunlu Güz

FZD102

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

FZD107

BİYOKİMYA 2 2/0 2 Zorunlu Güz

FZD109

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 3 2/0 2 Zorunlu Güz

FZD201

FARMAKOLOJİ 2 2/0 2 Zorunlu Güz

FZD202

İLK YARDIM 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

FZD204

BULAŞICI HASTALIKLAR 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

FZD303

EPİDEMİYOLOJİ 2 2/0 2 Zorunlu Güz

HEM101

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I 6 3/6 9 Zorunlu Güz

HEM102

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II 12 4/12 16 Zorunlu Bahar

HEM113

SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM115

SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLGİ OKUR YAZARLIĞI 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM201

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 12 4/8 12 Zorunlu Güz

HEM202

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 12 4/8 12 Zorunlu Bahar

HEM203

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 12 4/8 12 Zorunlu Güz

HEM204

Hemşirelik Bakım Uygulamaları II 2 1/3 4 Seçmeli Bahar

HEM205

Hemşirelik Bakım Uygulamaları I 2 1/3 4 Seçmeli Güz

HEM206

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 12 4/8 12 Zorunlu Bahar

HEM208

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM209

DİYABET HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM210

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM211

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM212

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

HEM213

Hemşirelikte Simülasyon Uygulamaları 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

HEM214

YARA OSTOMİ İNKONTİNANS HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM215

NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM216

GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM217

HEMŞİRELİKTE SAĞLIK TANILAMASI VE FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM218

Paraziter Enfeksiyonlar ve Korunma Yolları 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

HEM253

Genel Sağlık Refleksolojisi 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

HEM301

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 12 4/8 12 Zorunlu Güz

HEM302

Halk Sağlığı Hemşireliği 12 4/8 12 Zorunlu Bahar

HEM303

Hemşirelik ve Etik 2 2/0 2 Zorunlu Güz

HEM304

İlk ve Acil Yardım 6 4/4 8 Zorunlu Bahar

HEM304

Hemşirelikte Yönetim 6 2/6 8 Zorunlu Bahar

HEM305

Hemşirelikte Öğretim 6 2/6 8 Zorunlu Güz

HEM306

Hemşirelik Bakım Uygulamaları IV 2 1/3 4 Seçmeli Bahar

HEM307

Hemşirelik Bakım Uygulamaları III 2 1/3 4 Seçmeli Güz

HEM310

Yenidoğan Hemşireliği 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HEM311

Cinsel Sağlık ve Aile Planlaması 4 2/0 2 Seçmeli Güz

HEM312

HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİK 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM313

Hemşirelikte Liderlik Girişkenlik 4 2/0 2 Seçmeli Güz

HEM314

Sağlık Eğitimi 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HEM315

Kaza ve Afetlerden Koruma 4 2/0 2 Seçmeli Güz

HEM316

Evde Bakım 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

HEM317

Hemşirelikte Eleştirel Düşünme 4 2/0 2 Seçmeli Güz

HEM323

Çocuklarda Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene Yöntemleri 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM325

İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM351

KAZA AFETLERDEN KORUNMA VE İLKYARDIM 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

HEM353

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM401

Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması I 24 2/22 24 Zorunlu Güz

HEM402

Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması II 24 2/22 24 Zorunlu Bahar

HEM405

PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM406

Okul Sağlığı Hemşireliği 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

HEM407

Adli Hemşirelik 3 2/0 2 Seçmeli Güz

HEM409

Rehabilitasyon Hemşireliği 3 2/0 2 Seçmeli Güz

HEM411

KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

HEM412

Kültürlerarası Hemşirelik 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster