ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

TİB500

Seminer 7 0/3 3 Zorunlu Güz-Bahar

TİB501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 9 3/0 3 Zorunlu Güz

TİB502

İSLAM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 9 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

TİB503

Kur`an Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB504

Tefsir Usulü ve Literatürü 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB505

Batıda Hadis Çalışmaları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB506

Klasik Dönem Tefsir Ekolleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB507

Klasik Tefsir Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB508

Günümüz Tefsir Problemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB509

İslam Hukuk Tarihi ve Ekolleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB510

İslam Hukuk Metodolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB511

İslam Hukukunda Külli Kaideler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB512

Ahkam Ayetlerinin Fıkhi Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB513

Klasik Fıkıh Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB514

İslam Hukuk Literatürü 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB515

Hadis Edebiyatı ve Özellikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB516

Hadis Tenkidi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB517

İlk Dönem Kelam Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB518

Matüridi Kelamı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB519

Eş`ari Kelamı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB520

Klasik Mezhepler Tarihi Kaynakları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB521

Arap Edebiyatı Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB522

Klasik Hadis Metodolojisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB523

Arap Gramerinde Cümle Bilgisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB524

Arap Lügatçılığı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB525

Tefsir Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB526

Kur`an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB527

Kur`an Tercüme Teknikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB528

Kur`an`ı Yorumlama İlkeleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB529

Hadis Araştırmalarında Usul 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB530

Kur`an`ın Ana Konuları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB531

İslam Borçlar Hukukunun Genel Teorisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB532

İslam Aile Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB533

Günümüz Fıkıh Problemleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB534

İslam İktisad Düşüncesi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB535

Fıkıh Usulü Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB536

Arapçada Edebi Metinler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB537

Klasik Hadis Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB538

Hadis Meseleleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB539

Günümüz Kelam Konuları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB540

Klasik Kelam Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB541

Klasik Mezhepler Tarihi Metinleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB542

Çağdaş İslami Akımlar 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB543

Arapça İrab Teknikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB544

Sünneti Anlamada Yöntem 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB545

Arapça Modern Metinler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB546

Arapçadan Türkçeye Çeviri Usulleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB548

Arapça Klasik Metinler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TİB566

Temel Kelam Kavramları 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TİB700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

TİB800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

TİB999

Lisansüstü Danışmanlık (Ders) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

TİB999

Lisansüstü Danışmanlık (Tez) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster