ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

IST203

İleri Matematik 5 2/2 4 Zorunlu Güz

IST407

Stokastik Süreçler I 6 1/2 3 Zorunlu Güz

İST101

İstatistik Bilgi Sistemleri 6 1/2 3 Zorunlu Güz

İST102

Bilgisayar Programlamaya Giriş 6 1/2 3 Zorunlu Bahar

İST103

Olasılık I 6 2/2 4 Zorunlu Güz

İST104

Olasılık II 6 2/2 4 Zorunlu Bahar

İST105

Temel İstatistik I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

İST106

Temel İstatistik II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

İST107

İstatistikciler İçin Matematik I 7 2/2 4 Zorunlu Güz

İST201

Lineer Cebir 5 3/0 3 Zorunlu Güz

İST202

Girişimcilik 3 2/2 4 Zorunlu Bahar

İST204

Veri Tabanı 5 1/2 3 Zorunlu Bahar

İST205

Matematiksel İstatistik 6 2/2 4 Zorunlu Güz

İST206

İstatistik Teorisi 6 2/0 2 Zorunlu Bahar

İST207

Bilgisayar Programlama I 6 1/2 3 Zorunlu Güz

İST208

Örnekleme I 6 2/2 4 Zorunlu Bahar

İST209

Nümerik Analiz 4 2/0 2 Zorunlu Güz

İST210

Optimizasyon Teknikleri 6 2/0 2 Zorunlu Bahar

İST221

Bilimsel Düşünce ve İstatistik 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST222

Bilgisayar Programlama II 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

İST223

İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST224

Doğrusal Olmayan Programlama 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

İST225

Etkili iletişim 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST226

Yabancı Dilde Konuşma 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

İST227

Yabancı Dilde Yazma 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST228

Simülasyon 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

İST261

İstatistik 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

İST262

İstatistik 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Bahar

İST263

Olasılık ve İstatisitk I 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

İST264

Olasılık ve İstatistik II 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

İST301

Regresyon Analizi I 6 2/2 4 Zorunlu Güz

İST302

Lineer Modeller 6 1/2 3 Zorunlu Bahar

İST303

Yöneylem Araştırması I 3 2/2 4 Zorunlu Güz

İST304

Yöneylem Araştırması II 3 1/2 3 Zorunlu Bahar

İST305

Hipotez Testleri 5 2/2 4 Zorunlu Güz

İST306

Varyans Analizi 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

İST307

İstatistiksel Paket Programları I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

İST308

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

İST322

Aktüerya 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İST325

Yapay Zeka Yöntemleri 4 3/0 3 Seçmeli Güz

İST330

Anket Düzenleme 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İST334

Ekonometrik Modeller 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İST337

Örnekleme II 4 3/0 3 Seçmeli Güz

İST338

Veri Analizi 6 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

İST343

Sıra İstatistikleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İST401

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 2/0 2 Zorunlu Güz

İST402

Bitirme Tezi 5 0/2 2 Zorunlu Bahar

İST403

Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme I 6 1/2 3 Zorunlu Güz

İST404

Zaman Serileri 6 1/2 3 Zorunlu Bahar

İST405

İstatistiksel Deney Tasarımı I 5 2/2 4 Zorunlu Güz

İST420

Tekrarlanan Ölçümlü Deneyler 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

İST421

Lojistik Regresyon Analizi 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST422

Veri Zarflama Analizine Giriş 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

İST423

Risk Analizi 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST425

Bayesci İstatistik I 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST427

Tamsayılı Programlama 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST429

İleri Ofis Uygulamaları 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST430

Kalite Denetimi 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

İST431

Yatırım Kararlarında Yöneylem Araştırması 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST433

Hedef Programlama 4 2/0 2 Seçmeli Güz

İST434

Güvenilirlik Analizi 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

İST435

İstatistik Paket Programları II 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST436

Genelleştirilmiş Lineer Modeller 5 3/0 3 Seçmeli Bahar

İST437

Bulanık Mantık 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST439

Biyoistatistik 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST441

Kovaryans Analizi 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST443

Grafiksel Modeller 5 3/0 3 Seçmeli Güz

İST448

Artık Analizi 5 3/0 3 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster