ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

TAR500

Seminer 7 0/3 3 Zorunlu Güz-Bahar

TAR501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 8 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

TAR501

Ortaçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR502

Ortaçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR503

Farsça Tarihi Metinler I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR504

Farsça Tarihi Metinler II 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR505

Arapça Tarihi Metinler I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR506

Arapça Tarihi Metinler II 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR507

İslam Tarihi ve Medeniyeti I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR508

İslam Tarihi ve Medeniyeti II 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR509

Ortaçağda Avrupa 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR510

Avrupada Kilise ve Devlet 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR511

Anadoluda Türkleşme ve İslamlaşma 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR512

Haçlı Seferleri ve İslam Dünyası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR513

Moğol Ulusları Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR514

Timurlular Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR515

Bizans Siyasi Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR516

Bizans Toplumsal Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR517

Yeniçağ Tarihi Kaynakları 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR518

Yeniçağ Tarihi Araştırmaları ve Metodoloji 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR518

Yeniçağ Tarihi Araştırmaları ve Metodoloji 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR519

Osmanlı Tarihi Metinleri I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR520

Osmanlı Tarihi Metinleri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR521

Ordu ve Savaş Tarihi I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR522

Ordu ve Savaş Tarihi II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR523

Klasik Dönem Osmanlı Diplomasisi I 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR524

Klasik Dönem Osmanlı Diplomasisi II 7 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR525

Osmanlı Hukuk Düzeni 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR526

Osmanlı Toprak Düzeni 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR527

Avrupada Aydınlanma Çağı I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR528

Avrupada Aydınlanma Çağı II 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR529

Türkiye Cumhuriyeti?nde Siyasi Partiler 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR530

Geç Hitit Devletleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR531

Osmanlı Merkez Teşkilatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR532

Osmanlı Taşra Teşkilatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR533

Modern Ortadoğu Tarihi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR535

Osmanlı Düşünce Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR536

Osmanlı Kültür Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR537

Yakınçağ Tarihi Kaynakları 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR538

Yakınçağ Tarihi Araştırmaları ve Metodoloji 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR540

Uygarlık Tarihi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR541

Batıda Osmanlı İmajı 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR543

Balkanlarda İskan ve Nüfus 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR544

Balkan Milletleri Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR545

Osmanlıda Milliyetçilik 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR546

TARİH METODOLOJİSİ 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR547

TARİHTE TÜRKLER 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR551

Avrupa Devrimleri Tarihi I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR552

Avrupa Devrimleri Tarihi II 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR553

Osmanlı Reformları 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR554

Osmanlıda Eğitimin Modernleşmesi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR555

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR556

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları ve Metodoloji 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR557

Cumhuriyet Dönemi Tarihi Metinleri I 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR558

Cumhuriyet Dönemi Tarihi Metinleri II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR559

Arkeoloji Terminolojisi 8 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR560

Atatürk Sonrası Türk Dış Politikası 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR562

Arkaik Devir Heykel Sanatı 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR563

Türk Demokrasi Tarihi I 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR564

Türk Demokrasi Tarihi II 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR565

ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ 5 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR566

Osmanlı Türkçesine Giriş 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR567

Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR568

Siyer 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR569

İslam Tarihi I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR570

İslam Tarihi II 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR571

İslam`ın Yayılış Tarihi 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR575

Eski Anadolu Şehirleri 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR577

Hitit Kültür Tarihi I 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR579

Uygur Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR580

Kıpçak Halkları Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR581

Mitoloji 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR582

Eskiçağ Anadolu Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR583

Şehir Tarihi ve Kaynakları 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR584

Osmanlı`da Şehir Hayatı 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR585

OSMANLI İMPARATORLUĞU?NUN SINIRLARI 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

TAR586

AVRUPA ARŞİVLERİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU 8 3/0 3 Seçmeli Üniversite Bahar

TAR587

Osmanlı Vakıf Medeniyeti 7 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

TAR588

Osmanlı Sosyal Hayatı 7 3/0 3 Seçmeli Üniversite Bahar

TAR590

TÜRK MİTOLOJİSİ 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR591

ESKİÇAĞ DİNLERİ 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR592

Hitit Kültür Tarihi II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR593

Bozkır Kavimlerinin Tarih ve Kültürü I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR594

Bozkır Kavimlerinin Tarih ve Kültürü II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR595

Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Dönüşümü I 8 3/0 3 Seçmeli Güz

TAR596

Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Dönüşümü II 8 3/0 3 Seçmeli Bahar

TAR597

Kaynakçanın Tarihi ve Kaynak Kritiği I 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR598

Kaynakçanın Tarihi ve Kaynak Kritiği II 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR599

Osmanlı Devletinde Siyasi Partiler 8 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR700

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz

TAR700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

TAR800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

TAR999

Lisansüstü Danışmanlık (Ders) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

TAR999

Lisansüstü Danışmanlık (Tez) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster