ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

SKY101

Siyaset Bilimi I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY102

Siyaset Bilimi II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY103

Hukuka Giriş 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY104

Anayasa Hukukuna Giriş 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY106

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY107

Siyaset Bilimi 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Güz

SKY108

Medeni Hukuk 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY110

Anayasa Hukuku 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Bahar

SKY112

Siyasal Olaylar Tarihi 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY201

Siyasal Düşünceler Tarihi I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY202

Siyasal Düşünceler Tarihi II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY203

Yönetim Bilimleri I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY204

Yönetim Bilimleri II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY205

Türk Anayasa Düzeni 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY206

Çevre Sorunları ve Politikaları 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY207

Kentleşmeye Giriş 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY208

Kentleşme ve Çevre Sorunları 4 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Bahar

SKY209

Sivil Toplum ve Stk`Lar 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY210

Türkiye`nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY211

İnsan Hakları ve Özgürlükler Hukuku 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY212

Kriminoloji 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY214

Hukuka Giriş 3 3/0 3 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Güz

SKY301

Türk Siyasal Hayatı I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY302

Türk Siyasal Hayatı II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY303

Mahalli İdareler I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY304

Mahalli İdareler II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY305

İdare Hukuku 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY306

İdari Yargı 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY308

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY309

Bürokrasi 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY310

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY312

Siyaset Sosyolojisi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY313

Çağdaş Siyasi Akımlar 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY314

Çağdaş Devlet Düzenleri 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY315

Türkiye`de Politik Sistem ve Toplumsal Sorunlar 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY316

AFET YÖNETİMİ 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY317

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY318

Kamu Yönetiminde Denetim 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY319

Türk Modernleşmesi ve Modernleşme Hareketleri 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY322

Kamu Güvenliği ve Politikaları 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY323

Toplumsal Hareketler 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY324

Siyaset Psikolojisi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY325

Toplumsal Cinsiyet 6 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY401

Türk-İslam Siyasal Düşünceler Tarihi 5 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY402

Türk İdare Tarihi 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY403

Kentleşme Politikaları 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY404

Yönetim ve Siyasette Etik 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

SKY405

TÜRKİYE`DE SİYASİ PARTİLER 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY406

Karşılaştırmalı Mahalli İdareler 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY407

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY408

Güncel Siyasi Sorunlar 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY409

Kamuda Halkla İlişkiler 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY410

İnsan Hakları ve Demokrasi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY411

Kentsel Stratejik Planlama 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY412

Kamuda Stratejik Yönetim 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY413

Demokrasi Kuramları 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY414

Kamu Politikaları 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY415

Türkiye`de Kadın Hareketleri 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

SKY416

TÜRKİYE`DE SEÇİMLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY417

SANAT, TOPLUM VE SİYASET 3 3/0 3 Seçmeli Güz

SKY418

Türk Siyasetinde Demokratikleşme 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY419

MODERNİTE DİN VE SİYASET 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY420

Küreselleşme Sürecinde Türkiye 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY422

Sinema ve Siyaset 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

SKY426

Tarih ve Siyaset 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY428

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

SKY430

Ütopyalar ve Distopyalar 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY431

Ceza Muhakemesi Hukuku 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY432

Siyasal İletişim ve Analiz 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY433

Kamu Diplomasisi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY434

Ceza Hukuku 4 3/0 3 Zorunlu Güz

SKY435

Karşılaştırmalı Siyasal Devrimler 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY436

Siyasal Ekoloji 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY437

Anayasa Yargısı 5 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

SKY438

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster