ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

STA503

ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI VE YENİ AÇILIMLAR 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA504

Türk Sanatında Motif, Üslup ve Kompozisyon Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA507

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA508

Gösterge Tasarımı 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA509

Tekstilde Motif ve Semboller 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA511

SERAMİK YÜZEYLER I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA512

Seramik Yüzeyler II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA513

GİYİLEBİLİR SANAT 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA514

Moda Tasarımında Göstergelerarası Yaklaşımlar 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA515

Tekstil Yüzeyleri Tasarım Atölyesi 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA516

Kamusal Alanda Seramik Uygulamaları 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA517

Tasarım ve Yaratıcı Süreç 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA518

Müzecilik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA519

Sanat Hukuku 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA520

YEREL KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA521

OSMANLI DUVAR RESİM SANATI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA522

Anadolu Seramik Kültürleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA523

Film Eleştirisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA524

Türk Motifleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA525

Sinema Kuramları ve Kavramları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA526

Medya ve Toplumsal Değişim 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA527

MEDYA VE GÜNDELİK HAYAT 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA528

Yeni Medya 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA529

Tasarım Tarihi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA530

Grafik Teknoloji Araştırmaları 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA531

ANLATIMCI KASE:İŞLEVSEL SERAMİK UYGULAMALARI I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA532

Anlatımcı Kase: İşlevsel Seramik Uygulamaları II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA533

ANADOLU KAYNAKLI LİFLER 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA534

Çağdaş Tekstillerin Tasarımı ve Üretim Yöntemleri 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA535

GRAFİK TASARIM VE REKLAM OKUMALARI 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA536

Bilgilendirme Tasarımı 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA538

Tipografi Araştırmaları 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA539

İLLÜSTRASYON 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA540

Etkileşim Tasarımı 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA541

Seramik Heykel I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA542

Seramik Heykel II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA543

Seramik ve Müzecilik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA544

Küreselleşmenin Tekstil Tasarımına Etkisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA545

Model Kalıp ve Döküm Atölyesi I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA546

Model Kalıp ve Döküm Atölyesi II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA547

ÇAĞDAŞ BİR MECRA OLARAK VİDEO SANATI I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA548

Çağdaş Bir Mecra Olarak Video Sanatı II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA549

Hareketli Görüntü Tasarımı 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA550

Deneysel Baskı Uygulamaları 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA551

SANATSAL VE DEKORATİF TEKSTİLLERDE DOKUMA TASARIMI 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA552

Performans (Gösteri) Sanatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA553

Dijital Yayıncılık 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA554

Sanat Eleştirisi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA555

DENEYSEL SANAT ATÖLYE 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA556

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA557

Plastik Anlatımda Kavram ve Malzeme İlişkisi 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA558

Belgesel Sinema:Kuram ve Uygulama 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA559

Sanat Kuramları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA560

Deneysel Veri Görselleştirme 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA561

Deneysel Grafik Tasarım 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA562

Animasyon Teknikleri 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA563

YARATICI YAZARLIK VE SENARYO 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA564

Resim Atölye I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA565

Resim Atölye 2 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA566

ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMALARI I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

STA567

ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMALARI 2 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA568

Dijital İllüstrasyon 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA569

Grafik Atölye I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA570

Grafik Atölye II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA572

Disiplinlerarası Tasarım Atölye I 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA573

Deneysel Animasyon 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA574

Deneysel Sanat Atölye II 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA575

İleri Çalgı İcra Teknikleri I 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA576

İleri Çalgı İcra Teknikleri II 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA577

Türkiye`de Müzik ve Politika 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA578

Müzikte Biçimsel Eser Analizi 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA579

Yirminci Yüzyıl Müziği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA580

Etnomüzikolojiye Giriş 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA583

Modern Tasarım Akımları ve Endüstriyel Seramikler 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA584

Porselen 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA585

Cumhuriyet Devri Türk Seramiği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA586

Güncel Sanat Okumaları I 7 3/0 3 Seçmeli Güz

STA587

Güncel Sanat Okumaları II 7 3/0 3 Seçmeli Güz

STA588

Oda Müziği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA589

Dünya Müzik Gelenekleri 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA590

Karakter ve Konsept Tasarımı 9 3/3 6 Seçmeli Güz-Bahar

STA592

Sanat ve Etik 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA593

Müzik Eğitimi Sorunları 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA594

Osmanlı Dönemi Türk Müziği 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA595

20. Yüzyıl Batı Seramik Sanatı 7 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

STA600

Uzmanlık Alan Dersi(Yükseklisans Tezi) 30 8/0 8 Zorunlu Güz-Bahar

STA999

Lisansüstü Danışmanlık (Tez) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar

STA999

Lisansüstü Danışmanlık (Ders) 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster