ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

TY1000

Veri Toplama ve Analizi Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB1001

Bitkilerde Beslenme Bozuklukları 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB1002

Tarımsal Üretimde Besin Elementi Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB1006

Moleküler Hücre Biyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB1007

Toprak ve Su Kirliliği 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB1008

Deneysel Toprak Fiziği 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB500

Seminer 6 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

TYB501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 6 3/0 3 Zorunlu Güz-Bahar

TYB502

Hububat Alanlarında Entegre Zararlı Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB503

Türkiye Hububat Ekim Alanlarında Zarar Yapan Önemli Böcekler ve Mücadele Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB504

Toprak Verimliliği 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

TYB509

Sucul Ekosistemler 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB510

Su Kalitesi Ve Kontrol Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB511

Su Kalitesi ve Su Kaynakları Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB512

Sulakalan Yönetim Planlaması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB513

Genel Bitki Fungal Hastalıkları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB514

Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB515

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Mücadele 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB516

Bitki Patolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB517

Bitki patojeni funguslarda kullanılan laboratuar teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB518

Mikorizal İlişkiler ve Bitki Hastalık Yönetiminde Kullanımı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB519

Bitki Islahı ve Yeni Gelişmeler 6 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB520

Araştırma Deneme Metotları ve Bilgisayar Uygulamaları 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB521

Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB522

Sıcak İklim Tahılları Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 6 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB523

Serin İklim Tahılları Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 6 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB524

Çevre Mikrobiyolojisi 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB525

Faydalı Mikroorganizmaların Bitki Koruma Amaçlı Kullanımı 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB526

Kompost Mikrobiyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB527

Sürdürülebilir Bitkisel Üretimde Bitki Hastalık Mücadele 6 5/0 5 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB528

Toprak Patojenlerinin Organik Madde Yönetimi İle Kontrolü 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB529

Vermikültür Uygulamaları 6 3/2 5 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB530

Bilim Tarihi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB531

Biyoanaliz Yöntemleri, Temel İlkeler ve Uygulamalar 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB532

Gıda Güvenliği ve Biyogüvenlik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB533

Yaşam Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB534

Kompost Yapım Tekniği 6 4/0 4 Seçmeli Bahar

TYB535

Toprak Biyolojisi 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Bahar

TYB536

Toprak Enzimleri ve Madde Döngüleri 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Bahar

TYB537

Biyolojik Azot Fiksasyonu 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB538

Tarım ve Çevre 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB539

Türkiye`de Tarla Tarımı ve Sorunları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB540

Bitkilerde Hormonlar 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB541

Bitkilerde Stres Fizyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB542

Yemeklik Tane Baklagillerin Yetiştiriciliği ve Islahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB543

Alternatif Isıtma Teknolojileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB544

Reolojik Özellikler 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB545

Basınçlı Sulama Teknolojileri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB546

İklim Değişimi ve Etkileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB547

Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB548

Tarımsal Sulamada Tuzluluk Yönetimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB549

Tarımsal Üretimde Su Verim İlişkisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB550

Bitkisel Kökenli İnsektisitler 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB551

Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB552

Pestisitler ve Çevre Toksikolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB553

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ıslahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB554

Geofitlerin ıslahı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB555

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB556

Geofitlerin kültüre alınması 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB557

Pedoloji 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB559

Çevre Biyofiziği 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB560

Jeoistatistik 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB561

Elektroforez Uygulamaları 6 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB562

Endüstriyel Mikrobiyoloji 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB563

Organik Gıda Üretimi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB564

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri 6 3/1 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB565

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri 6 3/1 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB566

Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Fizyolojik Kavramlar 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB567

Yem Bitkilerinde Silajlık Bitki ve Kuru Ot Üretimi 6 3/1 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB568

Enerji Bitkileri Tarımı 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB569

Yeşil Alan Tesisinde Kullanılan Çim Bitkileri 6 3/1 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB570

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 6 3/1 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB571

Türkiye?nin Floristik Yapısı 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB572

Bozkır Ekolojisi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB573

Bitki Taksonomisi Praktikumu 6 1/3 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB574

Bitki Sosyolojisi Uygulamaları 6 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB575

Bahçe Bitkilerinde Büyüme Düzenleyici Maddeler ve Kullanımı 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB576

Bitkisel Çoğaltımda Yeni Gelişmeler 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB577

Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB578

Bitkilerde Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemleri 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB579

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB580

Topraksız Bitki Yetiştirme Teknikleri 6 4/0 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB581

Alternatif Koruma Yöntemleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB582

Gelişmiş Ekstraksiyon Teknikleri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB584

Gıda Kimyası 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB585

Isıl Olmayan İşleme Teknolojileri 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB586

Kimyasal Analiz Laboratuarlarında Kalite Kontrol Ve Güvence (Iso 17025) İle Veri Analizi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB587

Kromatografik Ve Spektroskopik Analiz Teknikleri Ve Uygulamaları 6 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB588

Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB589

Terapi Bahçeleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB590

Moleküler Difüzyon ve Kütle Transferi 6 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB591

MATLAB ile Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme Teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB592

İleri Düzey Rapor ve Tez Yazım Teknikleri 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

TYB593

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

TYB594

Tıbbi Parazitoloji 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

TYB595

Biyolojik Test Sisteminde İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri 6 4/0 4 Seçmeli Güz-Bahar

TYB596

Tıbbi Atık Yönetimi 6 4/0 4 Seçmeli Güz-Bahar

TYB597

Peyzaj Tasarımında Sosyal ve Psikolojik Faktörler 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

TYB598

Bitki Besleme 6 2/2 4 Seçmeli Güz-Bahar

TYB700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu Fakülte Güz-Bahar

TYB800

Tez Çalışması 24 0/0 0 Zorunlu Güz-Bahar

TYB999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster