ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

ORM101

Orman Botaniğine Giriş 3 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM102

Ormancılıkta İklim Bilgisi 3 2/0 2 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM103

Jeoloji 3 2/0 2 Zorunlu Fakülte Güz

ORM104

Toprak Bilimi 5 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM106

Ağaç Fizyolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM107

Çevre Koruma 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM108

Ormancılık Uygulamalarında Fotoğrafçılık Teknikleri 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM109

Ormancılık Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM110

Ormancılıkta Halkla İlişkiler 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM111

Orman Zoolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM113

Orman Mühendisliğine Giriş 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM201

Gymnospermae 5 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM202

Angiospermae 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM203

Orman Entomolojisi 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM204

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM205

Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi 5 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM206

Dendrometri 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM207

Genel Ekoloji 3 2/0 2 Zorunlu Fakülte Güz

ORM208

Orman Ekolojisi 4 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM209

Yaban Hayatı Bilgisi 3 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM210

Orman Hastalıkları 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM211

Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM212

Staj-I 4 0/4 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM213

Ormancılıkta Pazarlama 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM214

Ormancılıkta Biyolojik Mücadele 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM216

Orman İnşaat Bilgisi 6 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM218

Ormancılık Muhasebesi 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM219

Erozyon ve Sel Kontrolü 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM220

Makro ve Mikro Fotoğrafçılık 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM221

Türkiye Toprakları 3 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz

ORM222

Mera Ekolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM224

Kompost Yapım Teknikleri 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM228

Kuraklık ve Su Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM301

Havza Yönetimi 4 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM302

Orman Koruma ve Yangın Yönetimi 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM303

Orman Hasılat Bilgisi 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM304

Orman Transport Tekniği 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM306

Silvikültür Tekniği 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM307

Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM308

Toprak ve Su Koruma 4 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM309

Silvikültürün Temel Esasları 4 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM310

Tohum ve Fidanlık Tekniği 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM311

Orman Yolları 5 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM312

Staj-II 4 0/4 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM313

Kent Ormancılığı 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM314

Ormancılıkta Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM315

Orman Envanteri 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM316

Diri Örtü 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM317

Sosyal Ormancılık 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM318

Orman İçi Su Ürünleri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM319

Hidroloji 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM320

Silvikültürel Planlama 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM321

Bitkisel Biyoçeşitlilik 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM322

Karayosunu Bahçe Tasarımı 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM323

Yeşil Ekonomi 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

ORM324

Kent Ağaçları Hastalıkları 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM325

Orman Fidanlıklarında Hastalıklar 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM326

Havza Analizi 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM327

Tohum Teknolojisi 3 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ORM328

Ölüörtü ve Humus Tipleri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM329

Orman Zararlılarının Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM330

Çölleşme ile Mücadele 3 2/1 3 Seçmeli Bahar

ORM401

Orman Amenajman Esasları 4 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM402

Ağaçlandırma Tekniği 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM403

Ormancılık Hukuku 3 3/0 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM404

Orman Amenajmanı 5 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM405

Orman İşletme Ekonomisi 4 2/1 3 Zorunlu Fakülte Güz

ORM406

Ormancılık Politikası 3 2/0 2 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM407

Orman Bakımı 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Güz

ORM408

Odun Dışı Orman Ürünleri 3 2/1 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM409

Ormancılık Yönetim Bilgisi 3 2/0 2 Zorunlu Fakülte Güz

ORM410

Mera Yönetimi 3 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM412

Ormancılık İş Bilgisi 3 2/1 3 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM413

Bitirme Çalışması-I 3 0/2 2 Zorunlu Fakülte Güz

ORM414

Bitirme Çalışması-II 3 0/2 2 Zorunlu Fakülte Bahar

ORM415

Orman Ağaçları Islahı 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM418

Ormancılıkta Mekanizasyon 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM419

Orman Kadastrosu 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM420

Serbest Ormancılığın Temel Esasları 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM421

Tohum Teknolojisi 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM422

Erozyon Kontrol Projesi Hazırlama 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM423

Yöneylem Araştırması 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM424

Sulak Alan Ekolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM425

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

ORM426

Çevre ve İmar Hukuku 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM427

Türkiye`nin Sulak Alanları 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM428

Endüstriyel Ağaçlandırma 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM429

Orman Patolojisi 3 2/1 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM430

Orman Hastalıkları İle Mücadele 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM431

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

ORM432

Ormancılık Hukuku Uygulamaları 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

ORM433

Orman Ekosistemleri Bilgisi 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

ORM434

Park ve Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

ORM435

Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Proje Tasarımı 3 2/1 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ORM436

Meşcere Dinamiği 3 2/1 3 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster