ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı AKTS T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

YTB102

Tarla Tarımı - II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

YTB103

Tarla Tarımı - I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

YTB104

Bitki Genetiği ve Islahı 3 2/1 3 Zorunlu Bahar

YTB105

Tarımsal Botanik 3 2/0 2 Zorunlu Güz

YTB106

Tarımda İstatistiki Metodlar 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

YTB107

Bitki Ekolojisinin Esasları 2 2/0 2 Zorunlu Güz

YTB109

Ölçme Bilgisi 2 1/1 2 Zorunlu Güz

YTB110

Mesleki Uygulama 4 0/4 4 Zorunlu Bahar

YTB111

Tarımsal Meteoroloji 2 2/0 2 Zorunlu Güz

YTB112

Keyf Bitkileri 3 1/1 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB113

Tarımsal Üretim Ekonomisi 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

YTB114

Tarla Bitkileri Fizyolojisi 3 2/1 3 Seçmeli Güz-Bahar

YTB115

Ekonomik Öneme Sahip Bitkiler 2 1/1 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

YTB116

Genel Bitki Teşhisi 2 1/1 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB117

Tarım Makineleri 3 2/1 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

YTB118

Sulama Teknikleri 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB119

Ekolojik Tarım 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB120

Toprak Bilimi ve Gübreleme 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB121

Tarım ve Çevre 2 1/1 2 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

YTB122

Yaşadığımız Çevre 2 1/1 2 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

YTB123

Endüstriyel Bitkiler 3 2/1 3 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

YTB124

Genel Bitki Koruma 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

YTB202

Tahıllar - II 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

YTB203

Tahıllar - I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

YTB204

Yağ Bitkileri 5 2/1 3 Zorunlu Bahar

YTB205

Yemeklik Dane Baklagiller 3 2/0 2 Zorunlu Güz

YTB206

Lif Bitkileri 5 2/1 3 Zorunlu Bahar

YTB207

Tütün İlaç ve Baharat Bitkileri 4 2/1 3 Zorunlu Güz

YTB208

Tarla Bitkileri Hastalık ve Yabancı Otları 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

YTB209

Nişasta Şeker Bitkileri 4 2/1 3 Zorunlu Güz

YTB210

Seminer 4 2/1 3 Zorunlu Üniversite Bahar

YTB211

Mesleki Uygulama 4 0/4 4 Zorunlu Güz

YTB212

Özel Tıbbi ve Kokulu Bitkiler 3 1/1 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

YTB213

Türkiye`nin Soğanlı-Yumrulu Bitkileri 3 1/1 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB214

Tohumluk Bilgisi 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB215

Türkiye`nin Genel Bitki Örtüsü 2 1/1 2 Seçmeli Güz

YTB216

Çayır Mera Bilgisi 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB217

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

YTB218

Girişimcilik 2 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB219

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 1/1 2 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

YTB220

Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadelesi 2 2/0 2 Seçmeli Güz

YTB221

Bahçe Bitkileri 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

YTB222

Organik Tarıma Giriş 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

YTB223

Türkiye`nin Önemli Yağ Bitkileri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

YTB224

Tıbbi Bitkilerin Kullanımı ve Değerlendirilmesi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

YTB225

Bitkisel Boyalar ve Boya Bitkileri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

YTB226

Zirai Mücadele İlaçları 2 2/0 2 Seçmeli Güz

YTB227

Staj 8 0/0 0 Zorunlu Güz

YTB228

Çiftlik Yönetimi 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

YTB229

Kırsal Kalkınma 2 2/0 2 Seçmeli Güz
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster