ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

KMÜ101

KİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3 3/0 3 Zorunlu Güz

KMÜ102

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 4 2/1 3 Zorunlu Bahar

KMÜ103

TEKNİK RESİM 3 2/1 3 Zorunlu Güz

KMÜ105

Kimya Mühendisliğinde MATLAB ile Programlama 4 1/2 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KMÜ106

Temel Mühendislik Laboratuvarı 2 0/2 2 Zorunlu Bahar

KMÜ109

Kimya Mühendisliğinde Excel ile Programlama 4 1/2 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KMÜ201

Akışkanlar Mekaniği 6 4/0 4 Zorunlu Güz

KMÜ202

Kütle ve Enerji Denklikleri 6 4/0 4 Zorunlu Bahar

KMÜ203

FİZİKOKİMYA 4 3/0 3 Zorunlu Güz

KMÜ204

TERMODİNAMİK 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ205

Mühendislik Matematiği 5 4/0 4 Zorunlu Güz

KMÜ206

Malzeme Bilimi 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ208

Yazılı ve Sözlü İletişim 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

KMÜ210

Mühendislik İstatistiği 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ211

Elektrokimya 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ212

Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 4 3/1 4 Zorunlu Bahar

KMÜ213

Yüzey Kimyası 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ214

KİMYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ215

Endüstriyel Kimya 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ217

Mühendislikte Statik 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz-Bahar

KMÜ300

Staj I 5 0/0 0 Zorunlu Güz

KMÜ301

Kimya Mühendisliği Termodinamiği 5 3/0 3 Zorunlu Güz

KMÜ302

Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ303

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

KMÜ304

Kütle Transferi 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ305

Isı Transferi 6 3/0 3 Zorunlu Güz

KMÜ306

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ308

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 4 0/4 4 Zorunlu Bahar

KMÜ310

Mühendislik Ekonomisi 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

KMÜ311

Mühendisler için Deneysel Yöntemler 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ312

Bilgisayar Destekli Tasarım 3 2/1 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ313

Fabrika Organizasyonu 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ314

Çevre Kimyası ve Teknolojisi 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ315

Süreç Optimizasyonu 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ316

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3 2/1 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ317

Toplam Kalite Yönetimi 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ318

Korozyon 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ319

Bor Teknolojisi 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ320

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Teknolojisi 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ321

Polimer Teknolojisine Giriş 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ322

Polimer Üretim Teknolojisi 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ323

Yakıtlar ve Yakıt Teknolojisi 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ324

Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ325

Biyoteknolojiye Giriş 3 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ326

Kimya Mühendisliği Terminolojisi 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KMÜ327

Mühendislik Tarihi 2 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

KMÜ400

Staj II 5 0/0 0 Zorunlu Güz

KMÜ401

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI I 6 4/0 4 Zorunlu Güz

KMÜ402

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II 6 4/0 4 Zorunlu Bahar

KMÜ403

Ayırma İşlemleri 6 4/0 4 Zorunlu Güz

KMÜ405

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 4 0/4 4 Zorunlu Güz

KMÜ406

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 4 0/4 4 Zorunlu Bahar

KMÜ407

Proses Kontrol 6 3/0 3 Zorunlu Güz

KMÜ408

Proses ve Çevre Güvenliği 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

KMÜ410

Anorganik Teknolojiler 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ412

Organik Teknolojiler 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ414

Isı Değiştiriciler ve Buharlaştırıcılar 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ416

Yanma 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ418

Ekserji Analizi ve Uygulamaları 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ420

Kurutma Prosesleri 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ422

Atıksu Mühendisliği 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ424

Nanoteknolojiye Giriş 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ426

Kimya Mühendisliğinde Akıllı Sistemler 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ428

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlaması 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ430

Mühendislikte Ar-ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

KMÜ451

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJESİ I 3 0/2 2 Zorunlu Güz

KMÜ452

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJESİ II 5 0/2 2 Zorunlu Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster