ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

ÇGE101

Çocuk Gelişimine Giriş 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE104

Çocuk Gelişiminde Sosyoloji 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE105

Çocukla İletişim 3 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE106

Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

ÇGE112

Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE113

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE114

Okul Öncesi Dönemde Fen ve Matematik Eğitimi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE115

Çocuk Bilim ve Teknoloji 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE117

Sağlık Antropolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE118

Okul Öncesi Dönemde Fen ve Matematik 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE119

Çocuk Bilim ve Teknoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE121

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 3 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE122

Çocuklarda Davranış Problemleri ve Davranış Yönetimi 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE123

Sağlık Antropolojisi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE124

Özel Eğitime Giriş 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE201

Çocuk Ruh Sağlığı 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE202

Aile Danışmanlığı 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE203

Çocukluk Döneminde Gelişim 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE204

Gelişim Psikolojisi 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE205

Anne ve Çocuk Beslenmesi 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE206

Çocuk Edebiyatı 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

ÇGE207

Drama 5 1/2 3 Zorunlu Güz

ÇGE208

Çocuk İhmal ve İstismarı 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE209

Topluma Hizmet Uygulamaları 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE210

Materyal Geliştirme 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

ÇGE212

Okul Öncesi Eğitim Programları 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE213

Gelişim ve Öğrenme 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE214

Duyu Eğitimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE216

Yaşam Boyu Aile İlişkileri 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE217

Ergenlik Psikolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

ÇGE218

Gelişim ve Öğrenme 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE219

Çocuk Eğitiminde Drama 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE220

Çocuk Gelişim Psikolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE221

Oyun ve Çocuk 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE222

Farklı Kültürlerde Çocuk 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE223

Çocuk ve Resim 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

ÇGE224

Çocuk ve Yaratıcılık 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE225

Çocuk Ruh Sağlığı 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE227

Çocuk Hakları 3 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE231

Sağlık Hukuku 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE232

Çocuk Gelişiminde Genetik 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE233

Çocuklarda Nörolojik Gelişim 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE234

Beyin Gelişimi 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE301

Hastane ve Çocuk I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE302

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE303

Hastane ve Çocuk 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE305

Çocuk ve Resim 3 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE306

Erken Müdahale Yaklaşımları ve Gelişimsel Riskler 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE308

Çocuk ve Oyun 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE309

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları 7 1/7 7 Zorunlu Güz

ÇGE310

Yaşamboyu Aile İlişkileri 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE311

Dil ve Konuşma Bozuklukları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE312

Çocuk ve Etik 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE313

Üstün Zekalı Çocuklar ve Eğitimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE314

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Aile 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE315

Çocuk ve Medya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE316

Öğrenme Psikolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE317

Aile Planlaması 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE318

Akran İlişkileri 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE319

Doğal Çevre ve Sağlık 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE321

Çocuk ve Müzik 4 2/0 2 Zorunlu Güz

ÇGE324

Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE326

Çocuk Gelişiminde Farmakoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE327

Sağlık Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE330

Çocuk ve Enfeksiyon 4 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE331

Çocuk ve Hijyen 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE401

Çocuk Gelişiminde Kuramlar 3 2/0 2 Seçmeli Güz

ÇGE403

Ergenlik Psikolojisi 4 2/0 2 Seçmeli Güz

ÇGE404

Özel Eğitim Uygulaması II 8 1/8 9 Zorunlu Bahar

ÇGE406

Kurum Yönetimi 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

ÇGE407

Özel Eğitim Uygulaması I 8 1/8 9 Zorunlu Güz

ÇGE408

Çocuk Gelişiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE410

Montessori Eğitimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE411

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

ÇGE412

Sosyal Duygusal Gelişim 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE413

Çocuk ve Çevre 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

ÇGE414

Özel Eğitim Programları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE416

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 4 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE417

Diksiyon ve Beden Dili 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

ÇGE418

Kaynaştırma Eğitimi 4 2/0 2 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster