ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

PEY101

Peyzaj Mimarlığına Giriş 4 3/0 3 Zorunlu Güz

PEY102

Peyzaj Sanat Tarihi 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

PEY103

Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği 4 2/2 4 Zorunlu Güz

PEY104

Temel Tasarım 5 2/2 4 Zorunlu Bahar

PEY106

Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

PEY107

Çevre Sorunları 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

PEY108

Süs Bitkileri Fizyolojisi 5 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

PEY109

Bitki Yetiştirme Ortamları 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

PEY110

Park ve Bahçe Çiçekleri 4 2/1 3 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

PEY111

Tasarım Atölyesi 5 1/3 4 Seçmeli Güz

PEY112

Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

PEY114

Doğa Koruma ve Rekreasyon 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

PEY201

Proje I 8 4/4 8 Zorunlu Güz

PEY202

Proje II 8 4/4 8 Zorunlu Bahar

PEY203

Bitki Tanıma ve Değerlendirme I 5 2/2 4 Zorunlu Güz

PEY204

Mimarlık Bilgisi 4 2/1 3 Zorunlu Bahar

PEY205

Bilgisayar Destekli Çizim 5 2/2 4 Zorunlu Güz

PEY206

Bitki Tanıma ve Değerlendirme II 5 2/2 4 Zorunlu Bahar

PEY207

Perspektif ve Maket Tekniği 4 2/2 4 Zorunlu Güz

PEY208

Bitkisel Tasarım 4 2/2 4 Zorunlu Bahar

PEY209

Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı 3 2/2 4 Seçmeli Güz

PEY210

Ölçme Bilgisi 3 2/2 4 Zorunlu Bahar

PEY211

Süs Bitkilerinde Üretim ve Bakım Teknikleri 3 2/2 4 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

PEY212

Doğal ve Kültürel Alanların Korunması 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY213

Yeşil Alanlarda Sulama ve Drenaj 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

PEY214

Doğa Turizmi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

PEY215

Türkiye Doğal Peyzajı 4 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

PEY216

Süs Bitkilerinin Beslenmesi 3 2/1 3 Seçmeli Bahar

PEY218

Bilgisayar Destekli Çizim II 6 2/2 4 Seçmeli Bahar

PEY220

Peyzaj Parçalanmaları ve Alan Kullanımı 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY222

Peyzaj Mimarlığında Disiplinler Arası Çalışmalar 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY301

Proje III 8 4/4 8 Zorunlu Güz

PEY302

Proje IV 8 4/4 8 Zorunlu Bahar

PEY303

Peyzaj Konstrüksiyonu 5 3/2 5 Zorunlu Güz

PEY304

Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 2/2 4 Zorunlu Bahar

PEY305

Peyzaj Mühendisliği 5 2/1 3 Zorunlu Güz

PEY306

Peyzaj Onarım Teknikleri 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

PEY307

Peyzaj Analizi ve Değerlendirme 4 2/2 4 Zorunlu Güz

PEY308

Peyzaj Ekolojisi 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

PEY309

Şehir ve Bölge Planlama 2 2/0 2 Zorunlu Güz

PEY310

İç Mekan Süs Bitkileri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY311

Park ve Bahçe Bakımı 3 2/1 3 Seçmeli Güz

PEY312

Çimler ve Yer Örtücüler 4 2/2 4 Seçmeli Bahar

PEY313

Engelliler İçin Tasarım 3 2/1 3 Seçmeli Güz

PEY314

Rekreasyonel Planlama 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY315

Çocuk Oyun Alanları ve Tasarımı 3 2/1 3 Seçmeli Güz

PEY316

Çatı ve Teras Bahçeleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY317

Bilgisayar Destekli Modelleme 6 2/2 4 Seçmeli Güz

PEY318

Peyzaj Mimarlığında Yasal Çerçeve 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY320

Bitki Kullanımı 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY401

Proje V 8 4/4 8 Zorunlu Güz

PEY402

Proje VI 8 4/4 8 Zorunlu Bahar

PEY403

Bitirme Ödevi I 3 0/2 2 Zorunlu Güz

PEY404

Bitirme Ödevi II 3 0/2 2 Zorunlu Bahar

PEY405

Peyzaj Planlama I 8 4/4 8 Zorunlu Güz

PEY406

Peyzaj Planlama II 8 4/4 8 Zorunlu Bahar

PEY407

Staj 8 0/0 0 Zorunlu Güz

PEY408

Özel Peyzaj Tasarımları 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY409

Çevresel Etki Değerlendirme 3 2/2 4 Seçmeli Güz

PEY410

Seracılık Bilgisi 5 2/2 4 Seçmeli Bahar

PEY411

Tarihi Çevre Koruma ve Tasarımı 3 2/0 2 Seçmeli Güz

PEY412

Peyzaj Yönetimi 4 3/0 3 Seçmeli Bahar

PEY413

Sulak Alanlar 3 2/0 2 Seçmeli Güz

PEY414

Yeşil Yol Planlaması 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY415

Sinema ve Peyzaj 4 3/0 3 Seçmeli Güz

PEY416

Şantiye Uygulamaları 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY418

Sulama Sistemleri 5 2/1 3 Seçmeli Bahar

PEY420

Kamp Alanlarının Planlanması 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

PEY422

Bitkilendirme ve Dikim Teknikleri 5 2/2 4 Seçmeli Bahar

PEY424

Peyzaj Mimarlığında Uzaktan Algılama 6 2/2 4 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster