ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

COG101

Coğrafyaya Giriş 4 3/0 3 Zorunlu Güz

COG102

Klimatoloji I 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG103

Jeomorfoloji I 6 4/0 4 Zorunlu Güz

COG104

Jeomorfoloji II 6 4/0 4 Zorunlu Bahar

COG105

Coğrafi Okumalar I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

COG106

Coğrafi Okumalar II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG107

Mineraller ve Kayaçlar 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG108

Kartografya 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

COG109

Sosyal Coğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG110

Toplum ve Çevre Sorunları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG112

Türkistan Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG113

Dünya Medeniyetler Coğrafyası I 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG114

Dünya Medeniyetler Coğrafyası II 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG115

Coğrafyacılar İçin Jeoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG116

Coğrafyacılar İçin İstatistik 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG118

Şehir ve Mekan: Çankırı 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG201

Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Giriş I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

COG202

Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Giriş II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG203

Türkiye`nin Fiziki Coğrafyası 6 4/0 4 Zorunlu Güz

COG204

Türkiye`nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 6 4/0 4 Zorunlu Bahar

COG205

Bölgesel Coğrafya 5 2/0 2 Zorunlu Güz

COG206

Coğrafya Araştırma Yöntemleri 5 2/0 2 Zorunlu Bahar

COG207

Nüfus Coğrafyası 4 2/0 2 Zorunlu Güz

COG208

Kırsal Yerleşmeler 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG209

Klimatoloji II 4 3/0 3 Zorunlu Güz

COG210

Hidrografya 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

COG211

Coğrafya Tarihi I 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG212

Coğrafya Tarihi II 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG213

Enerji Kaynakları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG214

Toprak Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG215

Ulaşım Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG216

Kültürel Coğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG217

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG218

Doğa Fotoğrafçılığı 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG219

Flüviyal Jeomorfoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG220

Fotocoğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG221

Arazi Kullanımı 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG222

Sedimantolojiye Giriş 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG223

Volkan Topografyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG301

CBS Uygulamaları I 5 1/2 3 Zorunlu Güz

COG302

CBS Uygulamaları II 5 1/2 3 Zorunlu Bahar

COG303

Arazi Araştırmaları I 6 1/2 3 Zorunlu Güz

COG304

Arazi Araştırmaları II 6 1/2 3 Zorunlu Bahar

COG305

Tarihi Coğrafya I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

COG306

Tarihi Coğrafya II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG307

Sanayi Coğrafyası 5 3/0 3 Zorunlu Güz

COG308

Kentsel Yerleşmeler 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG309

Biyocoğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG310

Tarım Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG311

Erozyon ve Toprak Korunması 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG312

Kuaterner ve Alüvyal Jeomorfoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG313

Turizm Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG314

Ortadoğu Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG315

Coğrafi Keşifler ve Yeni Dünya Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG316

Tıbbi Coğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG317

Yapısal Jeomorfoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG318

Hava Fotoğrafları ve Uzaktan Algılama 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG319

Küresel İklim Değişikliği 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG320

Türkiye Turizm Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG321

Karadeniz Bölgesi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG322

Orta Anadolu Bölgesi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG323

Deniz ve Kıyı Jeomorfolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG324

Limnoloji, Potamoloji ve Sulak Alanlar 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG325

Oseanografya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG327

Klimatoloji Uygulamaları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG328

Paleontoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG401

Coğrafi Yazım Teknikleri I 8 4/0 4 Zorunlu Güz

COG402

Coğrafi Yazım Teknikleri II 8 4/0 4 Zorunlu Bahar

COG405

Siyasi Coğrafya 3 2/0 2 Zorunlu Güz

COG406

Türk Dünyası Coğrafyası 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

COG407

Türkiye`nin Tarihi Coğrafyası I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

COG408

Türkiye`nin Tarihi Coğrafyası II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG409

Yabancı Dilde Coğrafi Metinler I 5 3/0 3 Zorunlu Güz

COG410

Yabancı Dilde Coğrafi Metinler II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

COG411

Kuzey Amerika Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG412

Doğal Afetler Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG413

Karst Jeomorfoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG414

Türkiye Kalkınma Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG415

Çağdaş Coğrafi Düşünce ve Sorunları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG417

Uzakdoğu Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG418

Paleocoğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG419

Dinler Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG420

Jeomorfolojik Analizler 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG421

Gemoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG422

Ekoturizm 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG423

Uygulamalı Jeomorfoloji 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG424

İdari Coğrafya 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG425

Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG426

Planlama Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG427

Klimatik Süreçler 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG428

Türkiye İklimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

COG429

Hava Kütleleri Klimatolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster