ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

BİY101

Genel Biyoloji I 7 4/0 4 Zorunlu Güz

BİY102

Genel Biyoloji II 7 4/0 4 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY103

Mikroteknik 3 1/2 3 Zorunlu Güz

BİY104

Sistematiğin Prensipleri 6 3/0 3 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY104

SİSTEMATİĞİN PRENSİPLERİ 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

BİY130

Ekolojinin Temel İlkeleri 2 2/0 2 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

BİY131

Canlılar Bilimi 2 0/2 2 Bölüm Dışı Üniversite Güz

BİY132

Geri Dönüşüm Kültürü 2 2/0 2 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

BİY135

Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları 2 0/2 2 Bölüm Dışı Üniversite Güz

BİY136

Bitkilerde Tohumla Geçen Hastalıklar 2 2/0 2 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

BİY137

Organik Tarımda Bitki Hastalıkları 2 0/2 2 Bölüm Dışı Üniversite Güz

BİY138

Bölgesel Bitki Örtümüzden Seçme Familyalar 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

BİY139

Tıbbi Bitkiler 2 0/2 2 Bölüm Dışı Üniversite Güz

BİY140

Dış Mekan Süs Bitkileri 3 2/1 3 Seçmeli Bahar

BİY141

Bitki Koleksiyonculuğu 2 0/2 2 Seçmeli Güz-Bahar

BİY142

Genel Botanik 2 2/1 3 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

BİY143

Türkiye Yaban Hayvanları 3 0/3 3 Bölüm Dışı Üniversite Güz

BİY144

Yaban Hayatı Gözlemi 2 1/2 3 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

BİY145

Gececil Memeliler (Yarasalar) 2 0/2 2 Bölüm Dışı Üniversite Güz

BİY146

Kentsel Zararlılar ve Korunma Yöntemleri 2 2/0 2 Bölüm Dışı Üniversite Bahar

BİY147

Genel Botanik 4 2/2 4 Bölüm Dışı Güz

BİY151

Genel Biyoloji Lab. I 6 0/4 4 Zorunlu Güz

BİY152

Genel Biyoloji Lab. II 6 0/4 4 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY154

BİYOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 0/2 2 Zorunlu Güz

BİY155

BİYOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ 3 0/2 2 Seçmeli Güz

BİY201

Sitoloji 6 2/2 4 Zorunlu Güz

BİY202

Hayvan Histolojisi 5 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY203

Tohumsuz Bitkiler 6 3/2 5 Zorunlu Güz

BİY204

Tohumlu Bitkiler 6 3/2 5 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY205

Mikrobiyoloji I 6 2/2 4 Zorunlu Güz

BİY206

Bitki Histo. ve Morfolojisi 7 3/2 5 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY207

Ekoloji I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

BİY208

Ekoloji II 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY209

Gelişim Biyolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

BİY210

Mikrobiyoloji II 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY211

Mikoloji 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

BİY212

Bitki Embriyolojisi 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY213

Doğa Koruma Alanları 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

BİY214

Bitkisel Gen Kaynakları ve Biyolojik Çeşitlilik 4 3/0 3 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY215

Moleküler Terminoloji 4 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY301

Genetik I 4 2/2 4 Zorunlu Fak./ Üni. Güz

BİY302

Genetik II 4 2/2 4 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY303

Hayvan Fizyolojisi 5 2/2 4 Zorunlu Fak./ Üni. Güz

BİY304

Bitki Fizyolojisi 6 3/2 5 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY305

Omurgasızlar Biyolojisi 5 3/2 5 Zorunlu Fak./ Üni. Güz

BİY306

Omurgalılar Biyolojisi 6 3/2 5 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY307

Moleküler Biyoloji I 6 2/4 6 Zorunlu Fak./ Üni. Güz

BİY308

Biyokimya II 5 3/2 5 Zorunlu Fakülte Bahar

BİY309

Biyokimya I 3 3/0 3 Zorunlu Fak./ Üni. Güz

BİY310

Evrim 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY311

Hayvan Anatomisi 4 3/0 3 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

BİY312

Moleküler Biyoloji II 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY313

Bitki Yayılış Alanları 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

BİY314

Hayvan Coğrafyası 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY315

Bitki Doku Kült. I 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY316

Bitki Doku Kültürü II 3 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY317

Ekonomik Bitkiler 3 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY318

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 3 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY319

Deney Hayvanları I 6 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY320

Likenlerin Biyolojisi 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY321

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri I 6 4/0 4 Seçmeli Güz

BİY323

TEMEL İMMÜNOLOJİ 5 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY324

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri II 6 4/0 4 Seçmeli Bahar

BİY328

Deney Hayvanları II 6 3/0 3 Seçmeli Bahar

BİY329

NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ 6 4/0 4 Seçmeli Güz

BİY401

Biyoteknoloji I 7 2/4 6 Zorunlu Fakülte Güz

BİY402

Biyoistatistik 4 2/2 4 Zorunlu Bahar

BİY403

Mesleki İngilizce 3 3/0 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY404

Biyoloji Araştırma Projesi II 3 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY405

Bakteriyoloji 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY406

Genetik Mühendisliği 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY407

Çevresel Etki Değerlendirme 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

BİY408

Biyoteknoloji II 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Bahar

BİY409

TIBBİ GENETİK 5 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY410

Eğreltilerin Biyolojisi 4 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY411

Türkiye Vejetasyonu 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

BİY412

Briyoloji 4 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY413

Parazitoloji 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY414

Bitki Hastalıkları 4 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY415

Entomoloji 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY416

Yaban Hayatı 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

BİY417

Davranış 2 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

BİY418

Zararlı Böceklerin Kontrolü 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

BİY419

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Tespiti ve Biyogüvenlik 4 2/2 4 Seçmeli Fakülte Güz

BİY420

Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

BİY421

Müze Preparasyon Teknikleri 2 1/2 3 Seçmeli Fakülte Güz

BİY422

Bitki Sosyolojisi 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

BİY423

Dendroloji 2 2/0 2 Seçmeli Güz

BİY424

Herbaryum Teknikleri 2 1/2 3 Seçmeli Bahar

BİY425

Biyoloji Araştırma Projesi I 3 2/2 4 Zorunlu Güz

BİY427

Deney Hayvanları III 8 2/4 6 Seçmeli Güz

BİY428

Zooloji Arazi Uygulama 4 0/4 4 Seçmeli Bahar

BİY429

Bitki Islahı 3 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY430

Botanik Arazi Uygulama 4 0/4 4 Seçmeli Bahar

BİY431

Biyoiklim 3 3/0 3 Seçmeli Güz

BİY432

Zehirli Hayvanlar Biyolojisi 3 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY433

Toprak Mikrobiyolojisi 3 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY434

Memeli Hayvanlar Biyolojisi 3 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY435

Staj 8 0/6 6 Zorunlu Güz

BİY436

Viroloji 3 2/2 4 Seçmeli Bahar

BİY437

Tıbbi Atık Yönetimi I 6 4/0 4 Seçmeli Güz

BİY438

Mesleki İngilizce II 3 3/0 3 Seçmeli Bahar

BİY442

Histokimyasal Boyama Teknikleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

BİY444

Tıbbi Atık Yönetimi II 6 4/0 4 Seçmeli Bahar

BİY450

Biyosensörler 5 3/0 3 Seçmeli Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster