ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

İSL101

Kur`an Okuma ve Tecvid I 4 4/0 4 Zorunlu Güz

İSL102

Kur`an Okuma ve Tecvid II 4 4/0 4 Zorunlu Bahar

İSL103

Siyer 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL104

İSLAM TARİHİ I 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL105

Arapça-I (Temel Arapça-I) 5 4/0 4 Zorunlu Güz

İSL106

Arapça II 4 4/0 4 Zorunlu Bahar

İSL107

İslam İnanç Esasları 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL108

Osmanlı Türkçesi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL109

Hadis Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL110

Tefsir Usulü 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL111

İslam İbadet Esasları 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL112

Mantık 2 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL113

Tefsir Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL114

Hadis Usulü 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL116

Kur`an okuma ve Tecvid Uygulamaları 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL120

Mukayeseli İbadetler Fıkhı 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL201

Kur`an Okuma ve Tecvid III 5 4/0 4 Zorunlu Güz

İSL202

Kur`an Okuma ve Tecvid IV 4 4/0 4 Zorunlu Bahar

İSL203

Tefsir I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL204

Tefsir II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL205

İslam Tarihi II 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL206

İslam Hukuk Usulü II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL207

Arapça III (Okuma- Anlama) 4 4/0 4 Zorunlu Güz

İSL208

Arapça IV (Okuma-Anlama) 5 4/0 4 Zorunlu Bahar

İSL209

Hadis I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL210

Hadis II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL212

Kelam Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL213

Din Psikolojisi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL214

Din Eğitimi 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL215

Türk Din Musikisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL216

Eğitim Psikolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL217

İslam Hukuk Usulü I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL218

Hadis Okumaları II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL219

Eğitim Bilimine Giriş 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL220

Türk- İslam Devletleri Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL221

Hadis Okumaları I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL222

Araştırma Yöntemleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL223

Kelama Giriş 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL301

Kur`an Okuma ve Tecvid V 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL302

Kur`an Okuma ve Tecvid VI 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL303

Arapça V (Okuma- Anlama) 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL304

Arapça VI (Okuma-Anlama) 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL307

İslam Hukuku I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL308

İslam Hukuku II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL309

DİN SOSYOLOJİSİ 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL311

Kelam I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL312

Dinler Tarihi I 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL313

Felsefe Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL314

Kelam II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL316

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL318

Sınıf Yönetimi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL319

Türk İslam Sanatları Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL320

Hadis IV 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL321

Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL322

İslam Felsefesi Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL323

Hadis III 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL324

Türkiye`de Dini Akımlar 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL325

Ahlak Hadisleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL326

Ahkam Hadisleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL328

Dezavantajlı Gruplar ve Din Eğitimi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL329

Tefsir III 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL330

Günümüz Tefsir Problemleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL401

İslam Mezhepler Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL402

Din Felsefesi 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

İSL405

Arapça VII (Konuşma-Anlama) 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL406

Türk İslam Edebiyatı 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL407

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve Mesleki Uygulama 3 2/1 3 Zorunlu Güz

İSL408

Öğretmenlik Uygulaması 8 2/6 8 Seçmeli Bahar

İSL410

Özel Öğretim Yöntemleri 4 2/2 4 Seçmeli Güz

İSL411

Dinler Tarihi II 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL412

Konulu Tefsir 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL413

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4 2/2 4 Seçmeli Güz

İSL413

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4 2/2 4 Seçmeli Güz

İSL414

Günümüz Hadis Problemleri 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL415

Eğitimde Program Geliştirme 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL416

İslam`ın Yayılış Tarihi 2 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL416

İslam`ın Yayılış Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL417

Kur`an okuma ve Tecvid VII 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL417

Kur`an Okuma ve Tecvid VII 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL418

Arapça VIII (Klasik Metinler) 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL419

Modern Arapça Metinleri I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL420

Modern Arapça Metinleri II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL420

Kur`an Okuma ve Tecvid VIII 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL421

İslam Ahlak Felsefesi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL422

Klasik Kelam Literatürü 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL423

Günümüz İnanç Problemleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL424

Günümüz Fıkıh Meseleleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL425

Tefsir Metinleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL426

Hadis ve Yorum 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL427

Günümüz Hadis Problemleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

İSL428

Hadisi Anlamada Yöntem 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL429

Dini Musiki Makamları 2 1/1 2 Seçmeli Güz

İSL430

Karşılaştırmalı Eğitim 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL432

Tasavvuf Literatürü 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL433

İslam Hukuku III 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL435

Tasavvuf 3 2/0 2 Zorunlu Güz

İSL438

Kur`an`a Çağdaş Yaklaşımlar 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL440

Arapça Klasik Metinler 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

İSL442

Kur`an okuma ve Tecvid VIII 3 2/0 2 Zorunlu Bahar
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster