ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM

TDE101

Osmanlı Türkçesi-I 6 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE102

Osmanlı Türkçesi -II 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE103

Türkiye Türkçesi-I 4 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE104

Türkiye Türkçesi-II 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE105

Eski Türk Edebiyatı-I 4 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE106

Eski Türk Edebiyatı-II 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE107

Yeni Türk Edebiyatı-I 4 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE108

Yeni Türk Edebiyatı-II 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE109

Türk Halk Edebiyatına Giriş-I 3 2/0 2 Zorunlu Güz

TDE110

Türk Halk Edebiyatına Giriş-II 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

TDE114

Güzel Konuşma 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

TDE201

Osmanlı Türkçesi -III 6 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE202

Osmanlı Türkçesi -IV 6 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE203

Eski Türk Edebiyatı-III 5 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE204

Eski Türk Edebiyatı-IV 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE205

Yeni Türk Edebiyatı-III 5 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE206

Yeni Türk Edebiyatı-IV 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE207

Eski Türkçe 5 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE208

Eski Anadolu Türkçesi 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE209

Türkiye Türkçesi-III 3 2/0 2 Zorunlu Güz

TDE210

Türkiye Türkçesi-IV 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

TDE211

Batı Edebiyatı-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE212

Batı Edebiyatı-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE213

Farsça-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE214

Farsça-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE215

Türk Tiyatro Edebiyatı -I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE216

Türk Tiyatro Edebiyatı -II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE217

Halk Bilimi-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE218

Halk Bilimi-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE219

Türk Dili Tarihi-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE220

Türk Dili Tarihi-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE221

Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE222

Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE223

Türk Tasavvuf Edebiyatı-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE224

Türk Tasavvuf Edebiyatı-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE251

Türkçenin Doğru Kullanımı 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

TDE252

Türkçenin Söz Varlığı 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Bahar

TDE253

Güzel ve Etkili Konuşma 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

TDE254

Edebiyat ve Sinema 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

TDE301

Eski Türk Edebiyatı-V 5 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE302

Eski Türk Edebiyatı-VI 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE303

Yeni Türk Edebiyatı-V 5 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE304

Yeni Türk Edebiyatı-VI 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE305

Karahanlı Türkçesi 4 2/0 2 Zorunlu Güz

TDE306

Harezm-Kıpçak Türkçesi 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

TDE307

Aşık Edebiyatı 4 2/0 2 Zorunlu Güz

TDE308

Türk Halk Edebiyatı Nesir Türleri 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

TDE309

Çağdaş Türk Lehçeleri-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE310

Çağdaş Türk Lehçeleri-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE311

Edebiyat Kuramları 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE312

Edebiyat Araştırma Yöntemleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE313

Mesleki Yabancı Dil-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE314

Mesleki Yabancı Dil-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE315

Dilbilim-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE316

Dilbilim-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE317

Şiir Tahlilleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE318

Hikâye ve Roman Tahlilleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE319

Arapça-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE320

Arapça-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE321

Çocuk Edebiyatı 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE322

Türk Edebiyatında Mektup 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE323

Metin Şerhi-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE324

Metin Şerhi-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE325

Kıpçak Türkçesi Metinleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TDE326

Dilbilgisi Metin Çözümlemeleri 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TDE351

Şiir Okumaları 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

TDE352

Mektup Edebiyatı 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

TDE353

Türk Edebiyatında Aşk 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

TDE354

Divan Şiiri 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Bahar

TDE355

Türk Gelenek ve Görenekleri 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

TDE356

Âşık Tarzı Türk Şiiri 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

TDE357

Osmanlı Türkçesine Giriş-I 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

TDE358

Osmanlı Türkçesine Giriş-II 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Bahar

TDE359

Yaratıcı Yazarlık 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz

TDE360

Yakın Dönem Türk Romanı Okumaları 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

TDE361

Modern Türk Edebiyatı-I 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

TDE362

Modern Türk Edebiyatı-II 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Bahar

TDE401

Eski Türk Edebiyatı-VII 4 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE402

Eski Türk Edebiyatı-VIII 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE403

Yeni Türk Edebiyatı-VII 4 3/0 3 Zorunlu Güz

TDE404

Yeni Türk Edebiyatı-VIII 4 3/0 3 Zorunlu Bahar

TDE405

Mezuniyet Tezi-I 6 0/2 2 Zorunlu Güz

TDE406

Mezuniyet Tezi-II 6 0/2 2 Zorunlu Bahar

TDE407

Türk Dünyası Edebiyatları-I 4 2/0 2 Zorunlu Güz

TDE408

Türk Dünyası Edebiyatları-II 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

TDE409

Türk Mitolojisi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE410

Türk Destanları 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE411

Mesleki Yabancı Dil-III 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE412

Mesleki Yabancı Dil-IV 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE413

Çağatay Türkçesi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE414

Anadolu ve Rumeli Ağızları 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE415

Karşılaştırmalı Edebiyat 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE416

Edebiyat Sosyolojisine Giriş 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE417

Yabancılara Türkçe Öğretimi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE418

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE419

Göstergebilim 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE420

Anlambilim 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE421

Doğu Edebiyatı-I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE422

Doğu Edebiyatı-II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE423

Tezkireler 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE424

Mesnevî Edebiyatı 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE425

1980 Sonrası Türk Şiiri 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE426

1980 Sonrası Türk Romanı 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE427

Eski Türk Edebiyatında Nesir 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TDE428

Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TDE451

Edebiyat ve Sosyoloji 3 2/0 2 Seçmeli Prg.Hariç Üni. Güz

TDE452

Edebiyat ve Siyaset 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Bahar

TDE453

Edebiyat ve Tarih 3 2/0 2 Seçmeli Üniversite Güz
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster