ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Mouse ile üzerine gelerek hangi programların müfredatlarında olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü BDZ HAVUZ DÖNEM Uzaktan Eğitim

TAR102

Eskiçağ Tarihi II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TAR106

İslam Tarihi II 5 3/0 3 Zorunlu Bahar

TAR107

Osmanlı Türkçesi I 6 4/0 4 Zorunlu Güz

TAR108

Osmanlı Türkçesi II 6 4/0 4 Zorunlu Bahar

TAR111

Uygarlık Tarihi I 5 2/0 2 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Güz

TAR112

Uygarlık Tarihi II 5 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR113

Temel Osmanlıca I 5 2/0 2 Bölüm Dışı Fak./ Üni. Güz

TAR114

Temel Osmanlıca II 5 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR115

Hayat ve Tarih 2 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR117

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ I 4 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR118

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ II 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR119

TARİHTE TÜRKLER 4 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR120

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 5 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR121

DÜNYA TARİHİ I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR122

DÜNYA TARİHİ II 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR123

ESKİÇAĞ TARİHİ I 5 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR124

ESKİÇAĞ TARİHİ II 5 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR203

Selçuklular Tarihi 6 4/0 4 Zorunlu Güz

TAR205

TARİH METODOLOJİSİ 3 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR206

PROSEMİNER 3 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR209

Dinler Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR210

Anadolu Beylikleri Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR211

Türk Kültür Tarihi I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR212

Türk Kültür Tarihi II 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR213

Ortaçağda Akdeniz Dünyası 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR215

Osmanlı Tarihi Kaynakları (1300-I600) 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR216

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR217

Moğollar Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR219

Karadenizin Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR220

Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR221

Türk İnkılabının Temelleri 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR222

Atatürk Devrimleri 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR224

Orta Asya Türk Kültür Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR225

Mesleki Yabancı Dil I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR226

Mesleki Yabancı Dil II 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR227

Osmanlı Devlet Yapısı 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR229

Ege ve Yunan Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR230

Eskiçağ Kültür ve Medeniyeti 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR238

Eski Doğu Akdeniz ve Mısır Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR239

Yeniçağ`da Türk-İslam İmparatorlukları 3 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR241

Tarih ve Antropoloji 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR243

BİZANS TARİHİ 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR244

ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR247

İSLAM TARİHİ I 5 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR248

İSLAM TARİHİ II 5 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR249

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 3 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR251

OSMANLI TARİHİ METİNLERİ I 4 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR252

OSMANLI TARİHİ METİNLERİ II 4 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR301

Osmanlı Teşkilat Tarihi 6 4/0 4 Zorunlu Güz

TAR302

Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi 6 4/0 4 Zorunlu Fak./ Üni. Bahar

TAR305

Yeniçağ Avrupa Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR306

Yakınçağ Avrupa Tarihi 3 2/0 2 Zorunlu Fak./ Üni. Bahar

TAR308

Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası II 6 3/0 3 Zorunlu Fak./ Üni. Bahar

TAR311

Türk Düşünce Tarihi I 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR312

Türk Düşünce Tarihi II 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR313

Yerel Tarih Araştırmaları I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR315

Sömürgecilik Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR316

Timurlular Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR317

Milli Mücadele Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR318

Cumhuriyet Dönemi Sosyo- Ekonomik Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR321

Osmanlı Diplomasi Tarihi I 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR322

Osmanlı Diplomasi Tarihi II 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR323

Mesleki Yabancı Dil III 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR324

Mesleki Yabancı Dil IV 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR328

Avrupada Türk İmajı 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR332

Tarihte Kadın 5 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR335

Haçlı Seferleri Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR336

Yerel Tarih Araştırmaları II 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR337

Mezopotamya Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR338

Roma Tarihi 3 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR339

Jeopolitiğe Giriş I 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR340

Jeopolitiğe Giriş II 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR341

Türk Basın ve Yayın Tarihi I 4 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR342

Türk Basın ve Yayın Tarihi II 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR343

Türk Demokrasi Tarihi-I 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR344

Türk Demokrasi Tarihi II 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR345

TARİH ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ I 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR346

TARİH ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ II 3 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR347

OSMANLI DİPLOMATİKASI I 4 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR348

OSMANLI DİPLOMATİKASI II 4 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR349

OSMANLI TARİHİ I 6 4/0 4 Zorunlu Güz

TAR350

OSMANLI TARİHİ II 6 4/0 4 Zorunlu Bahar

TAR400

Çağdaş Türk Dünyasına Giriş 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR401

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 6 4/0 4 Zorunlu Güz

TAR402

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 6 4/0 4 Zorunlu Fak./ Üni. Bahar

TAR405

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 5 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR406

Çağdaş Türk Dünyası 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR407

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi I 5 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR408

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi II 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR409

Osmanlı Arşiv Vesikaları I 5 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR410

Osmanlı Arşiv Vesikaları II 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR411

Türk Basın ve Yayın Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR412

Osmanlı Askeri Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR413

I. Dünya Savaşı Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR414

II. Dünya Savaşı Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR415

Osmanlı Döneminde Balkanlar 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR416

Kadınların Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR417

Osmanlı`da Fikir Akımları 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR419

Mesleki Yabancı Dil V 5 2/0 2 Seçmeli Fakülte Güz

TAR420

Mesleki Yabancı Dil VI 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR421

Modern Türkiye Tarihi I 5 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz

TAR422

Modern Türkiye Tarihi II 5 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Bahar

TAR425

Tarihin Popüler Yüzü 5 2/0 2 Seçmeli Fak./ Üni. Güz-Bahar

TAR428

Tarihsel Kuramlar II 5 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR429

Tarihsel Kuramlar I 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR430

Modern Ortadoğu Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR431

Modern İslami Düşünce ve Müslüman Düşünürler 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR432

Sinema ve Tarih 5 3/0 3 Seçmeli Güz-Bahar

TAR433

Hastalığın Tarihi I 4 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR434

Hastalığın Tarihi II 4 2/0 2 Seçmeli Bahar

TAR435

Terörizmin Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Güz-Bahar

TAR437

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 5 2/0 2 Seçmeli Güz

TAR439

OSMANLI TARİHİ III 6 4/0 4 Zorunlu Güz

TAR440

SEMİNER II 5 2/0 2 Zorunlu Bahar

TAR441

SEMİNER I 5 2/0 2 Zorunlu Güz

TAR540

Uygarlık Tarihi 8 3/0 3 Seçmeli Güz
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster